ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 190
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/386/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/386/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/385/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/385/21
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/384/21 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XXXIV/384/21
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/383/21 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita i Chrobrego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/383/21
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/382/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIV/382/21
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/381/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja
Nr aktu prawnego
XXXIV/381/21
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/380/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/380/21
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/379/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/379/21
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/378/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/378/21
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/377/21 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/377/21
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/376/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/376/21
Status
Zmieniony
Lp: 201
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/375/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIV/375/21
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/374/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/374/21
Status
Zmieniony
Lp: 203
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/373/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/373/21
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/372/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIV/372/21
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/371/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
XXXIII/371/21
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/370/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIII/370/21
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/369/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXIII/369/21
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/368/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024”
Nr aktu prawnego
XXXIII/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/367/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/366/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIII/366/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji