ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 190
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/177/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/176/20 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XVII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/175/20 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu „Bałtyk”
Nr aktu prawnego
XVII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/174/20 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/173/20 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/163/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XVII/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/172/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/171/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVII/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/170/19 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/169/19 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/168/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/168/19
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/167/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/167/19
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/166/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Nr aktu prawnego
XVI/166/19
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/165/19 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/165/19
Status
Zmieniony
Lp: 203
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/164/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku projektu konkursowego pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XVI/164/19
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/163/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XVI/163/19
Status
Uchylony
Lp: 205
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/162/19 w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XVI/162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/161/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/160/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XVI/160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/159/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/159/19
Status
Zmieniony
Lp: 209
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/158/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XVI/158/19
Status
Zmieniony
Lp: 210
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/157/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/157/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji