ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/365/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka.
Nr aktu prawnego
XXXIII/365/21
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/364/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/364/21
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/363/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście.
Nr aktu prawnego
XXXIII/363/21
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/362/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/362/21
Status
Zmieniony
Lp: 215
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/361/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIII/361/21
Status
Zmieniony
Lp: 216
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/360/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji dotyczącej nadania nazw rondom w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/360/21
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/359/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXII/359/21
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy
Nr aktu prawnego
XXXII/358/21
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/357/21 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXII/357/21
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/356/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/356/21
Status
Zmieniony
Lp: 221
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/355/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXII/355/21
Status
Zmieniony
Lp: 222
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/354/21 w sprawie ustawienia przy ul. Kościuszki 9 w Iławie obelisku z tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru
Nr aktu prawnego
XXXII/354/21
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/353/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/353/21
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/352/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/352/21
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/351/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/351/21
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/350/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/350/21
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/349/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/349/21
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/348/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXI/348/21
Status
Zmieniony
Lp: 229
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/347/21 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Sienkiewicza.
Nr aktu prawnego
XXXI/347/21
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/346/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXI/346/21
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/345/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
Nr aktu prawnego
XXXI/345/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji