ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2020-04-01
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.148.2020 do uchwały XVIII/206/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy. stwierdza nieważność uchwały
Nr aktu prawnego
PN.4131.148.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/207/20 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVIII/207/20
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/206/20 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVIII/206/20
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/205/20 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVIII/205/20
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/204/20 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVIII/204/20
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/203/20 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną kultury
Nr aktu prawnego
XVIII/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/202/20 w sprawie ogłoszenia roku 2020 w mieście Iława „Rokiem Maksymiliana Grabowskiego ”
Nr aktu prawnego
XVIII/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/201/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XVIII/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/200/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
XVIII/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/199/20 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XVIII/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/198/20 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Iławski Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVIII/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/197/20 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
XVIII/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XVIII/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/195/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lipowy Dwór.
Nr aktu prawnego
XVIII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/194/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/193/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/192/20 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Boczno-Górnej.
Nr aktu prawnego
XVIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/191/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/190/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/189/20 w sprawie określenia warunków przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
XVIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/188/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji