ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/449/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/449/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/448/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/448/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/447/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/447/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/446/21 zmieniająca uchwałę nr XX/225/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 maja 2020 r. sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XL/446/21
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/445/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
XL/445/21
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/444/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/444/21
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/443/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/443/21
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/442/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/442/21
Status
Zmieniony
Lp: 135
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/441/21 w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy do roku 2030"
Nr aktu prawnego
XL/441/21
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/440/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/440/21
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/439/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XL/439/21
Status
Zmieniony
Lp: 138
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/438/21 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/438/21
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/437/21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/437/21
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/436/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/436/21
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/435/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/435/21
Status
Unieważniony
Lp: 142
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/434/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/434/21
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/433/21 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/433/21
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/432/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/432/21
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/431/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/431/21
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/430/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/430/21
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/429/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/429/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji