ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego.
Nr aktu prawnego
V/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/52/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego.
Nr aktu prawnego
V/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/51/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021
Nr aktu prawnego
V/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
V/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
V/49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
V/48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
V/47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/46/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/45/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
V/45/19
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/44/18 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2019 roku
Nr aktu prawnego
IV/44/18
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/43/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/43/18
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/42/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/42/18
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/41/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
IV/41/18
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/40/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu „Bałtyk”
Nr aktu prawnego
IV/40/18
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/39/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do stowarzyszenia pod nazwą „Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna”
Nr aktu prawnego
IV/39/18
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/38/18 w sprawie reprezentowania miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich
Nr aktu prawnego
IV/38/18
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/37/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
IV/37/18
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/36/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029
Nr aktu prawnego
IV/36/18
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/35/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/35/18
Status
Zmieniony
Lp: 146
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
IV/34/18
Status
Zmieniony
Lp: 147
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/33/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r.
Nr aktu prawnego
III/33/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji