ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/61/19 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/60/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, zabudowanych na cele mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2019
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/56/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
V/56/19
Status
Unieważniony
Lp: 112
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/55/19 w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego”
Nr aktu prawnego
V/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/54/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.
Nr aktu prawnego
V/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego.
Nr aktu prawnego
V/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/52/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego.
Nr aktu prawnego
V/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/51/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021
Nr aktu prawnego
V/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
V/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
V/49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
V/48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
V/47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/46/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/45/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
V/45/19
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/44/18 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2019 roku
Nr aktu prawnego
IV/44/18
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/43/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/43/18
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/42/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/42/18
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/41/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
IV/41/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji