ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/584/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LV/584/22
Status
Zmieniony
Lp: 107
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/583/22 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
LIV/583/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/582/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LIV/582/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/581/22 zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024”
Nr aktu prawnego
LIV/581/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/580/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Iławie przy ul. Ostródzkiej 46A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LIV/580/22
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/579/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Narutowicza 9 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LIV/579/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/578/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 6 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LIV/578/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/577/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
LIV/577/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/576/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIV/576/22
Status
Zmieniony
Lp: 115
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/575/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LIV/575/22
Status
Zmieniony
Lp: 116
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/574/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/574/22
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/573/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LIII/573/22
Status
Zmieniony
Lp: 118
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/572/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LII/572/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/571/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnegonr 5 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/571/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/570/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Niepodległości 8 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/570/22
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/569/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Iławie przy ul. Królowej Jadwigi 26 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/569/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/568/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/568/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/567/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Iławie przy ul. Andersa 1A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/567/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/566/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Iławie przy ul. 1 Maja 10A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/566/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/565/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/565/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/564/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/564/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji