ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
22 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/95/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. IX/95/19 Obowiązujący
23 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/94/19 w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". IX/94/19 Obowiązujący
24 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/93/19 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie IX/93/19 Obowiązujący
25 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/92/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława IX/92/19 Obowiązujący
26 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/91/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok IX/91/19 Obowiązujący
27 2019-05-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 IX/90/19 Obowiązujący
28 2019-04-30 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie PN.4131.233.2019 Obowiązujący
29 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/89/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na organizację Fiesty Balonowej VIII/89/19 Obowiązujący
30 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/88/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy VIII/88/19 Obowiązujący
31 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/19 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego VIII/87/19 Obowiązujący
32 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/86/19 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie VIII/86/19 Obowiązujący
33 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/85/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VIII/85/19 Obowiązujący
34 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/84/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2019 VIII/84/19 Obowiązujący
35 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/83/19 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas VI szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, miejsca realizacji obowiązku szkolnego VIII/83/19 Obowiązujący
36 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VIII/82/19 Obowiązujący
37 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023 VIII/81/19 Obowiązujący
38 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/80/19 w sprawie przejecia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Iława VIII/80/19 Obowiązujący
39 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/79/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VIII/79/19 Obowiązujący
40 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/78/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej. VIII/78/19 Obowiązujący
41 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/77/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Produkcyjnej. VIII/77/19 Obowiązujący
42 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/76/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Warsztatowej. VIII/76/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu