ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/337/17 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi. XXXIX/337/17 Obowiązujący
12 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/336/17 w sprawie zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A nieruchomości pożonych w Iławie XXXIX/336/17 Obowiązujący
13 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/335/17 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2017 – 2018 r. projektu konkursowego pn. „Iławski model wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego XXXIX/335/17 Obowiązujący
14 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/334/17 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy XXXIX/334/17 Obowiązujący
15 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/333/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok XXXIX/333/17 Obowiązujący
16 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/332/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XXXIX/332/17 Obowiązujący
17 2017-04-20 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej W sprawie badania niezgodności z prawem uchwały Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkaniowych na terenie Miasta Iławy 0102-178/17 Obowiązujący
18 2017-03-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/331/17 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego. XXXVIII/331/17 Obowiązujący
19 2017-03-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/330/17 w sprawie zamiany nieruchomości XXXVIII/330/17 Obowiązujący
20 2017-03-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/329/17 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XXXVIII/329/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu