ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 106
Data zawarcia
2021-03-12
Numer
F-ra nr F 00034/21/NM
Okres
2021
Wartość
1843,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 107
Data zawarcia
2021-03-18
Numer
F-ra VAT NIL0200159/21
Okres
2021
Wartość
51,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 108
Data zawarcia
2021-03-18
Numer
F-ra VAT NIL0200158/21
Okres
2021
Wartość
177,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 109
Data zawarcia
2021-03-09
Numer
F-ra nr 2101100515
Okres
2021
Wartość
299,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 110
Data zawarcia
2021-03-17
Numer
F-ra nr 3854/03/2021.FV
Okres
2021
Wartość
350,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 111
Data zawarcia
2021-02-15
Numer
F-ra nr FAS/67/03/2021
Okres
2021
Wartość
290,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 112
Data zawarcia
2021-03-08
Numer
F-ra nr 172/03/2021
Okres
2021
Wartość
340,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 113
Data zawarcia
2021-03-25
Numer
F-ra FV/176/2021/03
Okres
2021
Wartość
14,76
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 114
Data zawarcia
2021-03-23
Numer
F-ra F/000246/03/SP/21
Okres
2021
Wartość
2590,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 115
Data zawarcia
2021-03-24
Numer
F-ra F/000157/21
Okres
2021
Wartość
228,07
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 116
Data zawarcia
2021-03-24
Numer
F-ra 04/2021
Okres
2021
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 117
Data zawarcia
2021-03-17
Numer
F-ra VAT 27/03/2021
Okres
2021
Wartość
590,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 118
Data zawarcia
2021-03-18
Numer
F-ra FV/164/2021/03
Okres
2021
Wartość
476,01
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 119
Data zawarcia
2021-03-24
Numer
PIM.7013.2.2021
Okres
2021
Wartość
4920,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 120
Data zawarcia
2021-03-22
Numer
PIM.0713.12.5.2021
Okres
2021
Wartość
1230,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 121
Data zawarcia
2021-03-22
Numer
F-ra 03/2021
Okres
2021
Wartość
99,99
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 122
Data zawarcia
2021-03-08
Numer
WO.2151.10.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
3400,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 123
Data zawarcia
2021-02-22
Numer
F-ra nr 21011004441
Okres
2021
Wartość
299,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 124
Data zawarcia
2021-03-09
Numer
F-ra nr FA/739/2021
Okres
2021
Wartość
300,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 125
Data zawarcia
2021-03-18
Numer
PIM.7013.68.1.2021
Okres
2021
Wartość
3075,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 126
Data zawarcia
2021-03-18
Numer
PIM.7013.67.1.2021
Okres
2021
Wartość
3075,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji