ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 106
Data zawarcia
2022-07-08
Numer
052/P/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 107
Data zawarcia
2022-06-30
Numer
0514/06/D/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
786,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 108
Data zawarcia
2022-07-01
Numer
F/000004/07/22
Okres
Rok 2022
Wartość
106,37
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 109
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
2972FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 110
Data zawarcia
2022-06-15
Numer
OP/126/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
200,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 111
Data zawarcia
2022-05-23
Numer
0169/K/06/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1500,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 112
Data zawarcia
2022-06-27
Numer
F-ra Nr 147/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
145,93
Status
-
Załącznik
Lp: 113
Data zawarcia
2022-06-22
Numer
Rachunek Nr 213
Okres
Rok 2022
Wartość
40,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 114
Data zawarcia
2022-06-01
Numer
F-ra Nr 5
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 115
Data zawarcia
2022-06-28
Numer
F-ra Nr 11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
41,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 116
Data zawarcia
2022-05-11
Numer
F-ra FV/173/2022/06
Okres
Rok 2022
Wartość
974,16
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 117
Data zawarcia
2022-06-15
Numer
1803/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
398,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 118
Data zawarcia
2022-06-15
Numer
1838/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
404,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 119
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
F-ra FV 162/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
139,36
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 120
Data zawarcia
2022-06-10
Numer
F-ra 128/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 121
Data zawarcia
2022-05-23
Numer
308/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
295,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 122
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
00137/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
495,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 123
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
F-ra VAT nr 834/H/06 oryginał
Okres
Rok 2022
Wartość
498,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 124
Data zawarcia
2022-06-11
Numer
F-ra FV/002456/2206/2115320
Okres
Rok 2022
Wartość
200,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 125
Data zawarcia
2022-06-10
Numer
F-ra 7/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
25,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 126
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
194/6/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
403,75
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji