ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 22
Data zawarcia
2022-09-08
Numer
F-ra nr 7992/09/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
105,68
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 23
Data zawarcia
2022-09-14
Numer
F-ra 4/2275/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
44,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 24
Data zawarcia
2022-09-14
Numer
FV/000138/22
Okres
Rok 2022
Wartość
26,64
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 25
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra Nr: 12/9/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1845,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 26
Data zawarcia
2022-09-09
Numer
98/9/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
283,82
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 27
Data zawarcia
2022-08-31
Numer
0497/08/D/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
786,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 28
Data zawarcia
2022-09-09
Numer
F-ra F/001889/22
Okres
Rok 2022
Wartość
30,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 29
Data zawarcia
2022-09-05
Numer
F-ra FN/4261/05.09.2022?FNPN/160/K001
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 30
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
FVA/000532/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 31
Data zawarcia
2022-08-07
Numer
OP/180/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1353,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 32
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F 252/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
295,20
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 33
Data zawarcia
2022-09-08
Numer
F-ra nr C344F00426/202209
Okres
Rok 2022
Wartość
569,29
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 34
Data zawarcia
2022-08-30
Numer
4209FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 35
Data zawarcia
2022-08-01
Numer
F-ra 17/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
69,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 36
Data zawarcia
2022-08-02
Numer
F-ra Nr:SP1/461/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
607,26
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 37
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra Nr 1122/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
55,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 38
Data zawarcia
2022-08-31
Numer
F-ra nr F 0108/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 39
Data zawarcia
2022-08-03
Numer
FVA/000280/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 40
Data zawarcia
2022-08-29
Numer
F 0105/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 41
Data zawarcia
2022-08-27
Numer
1555F02026/0822
Okres
Rok 2022
Wartość
48,78
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 42
Data zawarcia
2022-07-27
Numer
UMK.6812.1.2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1930,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji