ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 22
Data zawarcia
2021-12-30
Numer
F-ra Nr: SP1/415/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
455,22
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 23
Data zawarcia
2021-11-15
Numer
F-ra nr: 2021/11/7
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 24
Data zawarcia
2021-12-28
Numer
F-ra 256/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 25
Data zawarcia
2021-12-30
Numer
F-ra nr:0904/F/3206/21
Okres
Rok 2021
Wartość
38,20
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 26
Data zawarcia
2021-12-30
Numer
F-ra Nr: 019/12/21
Okres
Rok 2021
Wartość
80,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 27
Data zawarcia
2021-12-27
Numer
Umowa Nr WO.2600.1.7.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
6830,56
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 28
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra nr FS-764818/21/MEPL1/12
Okres
Rok 2021
Wartość
91,06
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 29
Data zawarcia
2021-12-02
Numer
F-ra Nr 10/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
8139,99
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 30
Data zawarcia
2021-12-21
Numer
F-ra FS 2021/12/001782
Okres
Rok 2021
Wartość
3298,90
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 31
Data zawarcia
2021-12-28
Numer
F-ra 094/12/21/FVS
Okres
Rok 2021
Wartość
114,90
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 32
Data zawarcia
2021-12-28
Numer
F-ra FV/139/2021/12
Okres
Rok 2021
Wartość
24,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 33
Data zawarcia
2021-12-06
Numer
F-ra nr F/000774/21
Okres
Rok 2021
Wartość
60,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 34
Data zawarcia
2021-12-27
Numer
F-ra Nr 54/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
29,58
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 35
Data zawarcia
2021-12-28
Numer
F-ra nr:33662/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
61,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 36
Data zawarcia
2021-12-20
Numer
UMK.6845.301.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 37
Data zawarcia
2021-12-29
Numer
F-ra nr H/21/12/128
Okres
Rok 2021
Wartość
112,26
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 38
Data zawarcia
2021-12-29
Numer
F-ra nr FP15369/12/21
Okres
Rok 2021
Wartość
531,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 39
Data zawarcia
2021-11-16
Numer
Faktura 83/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
738,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 40
Data zawarcia
2021-11-16
Numer
Faktura 84/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
738,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 41
Data zawarcia
2021-12-14
Numer
F-ra nr FV 2/0207/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
6771,15
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 42
Data zawarcia
2021-12-28
Numer
F-ra nr 12667/MP/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
48,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji