ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 169
Data zawarcia
2022-05-18
Numer
09/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
185,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 170
Data zawarcia
2022-02-28
Numer
UMK.6812.1.2022
Okres
Rok 2022
Wartość
12266,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 171
Data zawarcia
2022-05-30
Numer
(S)FS-553/IHSP/05/22
Okres
Rok 2022
Wartość
305,52
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 172
Data zawarcia
2022-04-21
Numer
439/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
570,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 173
Data zawarcia
2022-05-13
Numer
220110770
Okres
Rok 2022
Wartość
349,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 174
Data zawarcia
2022-05-13
Numer
792/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
290,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 175
Data zawarcia
2022-04-13
Numer
F/000064/22
Okres
Rok 2022
Wartość
130,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 176
Data zawarcia
2022-04-20
Numer
Rachunek 000009/IŁAWA
Okres
Rok 2022
Wartość
294,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 177
Data zawarcia
2022-04-15
Numer
F-ra 3004/22
Okres
Rok 2022
Wartość
1444,38
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 178
Data zawarcia
2022-05-26
Numer
F-ra 805/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
207,01
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 179
Data zawarcia
2022-05-26
Numer
4048F00941/0522
Okres
Rok 2022
Wartość
16,17
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 180
Data zawarcia
2022-05-17
Numer
F-ra NR 156/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
123,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 181
Data zawarcia
2022-05-06
Numer
F-ra nr FV/000068/22
Okres
Rok 2022
Wartość
36,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 182
Data zawarcia
2022-05-18
Numer
F-ra Nr: FV 129/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
128,41
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 183
Data zawarcia
2022-05-17
Numer
Umowa nr WO.272.5.2022
Okres
Rok 2022
Wartość
34089,25
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 184
Data zawarcia
2022-05-17
Numer
180/5/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
539,67
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 185
Data zawarcia
2022-03-22
Numer
FS/1/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1215,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 186
Data zawarcia
2022-05-14
Numer
F-ra NR 19/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 187
Data zawarcia
2022-05-08
Numer
F-ra NR 16/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 188
Data zawarcia
2022-05-11
Numer
F-ra 2/Ił/00 122/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
60,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 189
Data zawarcia
2022-05-13
Numer
F-ra F/000092/05/22
Okres
Rok 2022
Wartość
333,87
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji