ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 169
Data zawarcia
2021-11-05
Numer
KS.0543.27.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
1992,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 170
Data zawarcia
2021-11-19
Numer
F-ra FV/136/2021/11
Okres
Rok 2021
Wartość
18,45
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 171
Data zawarcia
2021-10-18
Numer
F-ra nr 1815/11/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 172
Data zawarcia
2021-11-10
Numer
F-ra nr F/792/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
300,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 173
Data zawarcia
2021-11-08
Numer
OPPUiPR.8141.2.40.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
129,20
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 174
Data zawarcia
2021-11-19
Numer
F-ra nr: 2021/11/5
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 175
Data zawarcia
2021-11-18
Numer
F-ra Nr 60/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 176
Data zawarcia
2021-11-12
Numer
F-ra nr F 0165/KW/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
350,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 177
Data zawarcia
2021-11-11
Numer
F-ra 68/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
300,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 178
Data zawarcia
2021-11-15
Numer
Faktura Vat 177/11/2021/TiN
Okres
Rok 2021
Wartość
727,55
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 179
Data zawarcia
2021-11-16
Numer
F-ra VAT4048F02205/1121
Okres
Rok 2021
Wartość
9,96
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 180
Data zawarcia
2021-11-03
Numer
P 1475078
Okres
Rok 2021
Wartość
79,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 181
Data zawarcia
2021-11-03
Numer
P 1475076
Okres
Rok 2021
Wartość
43,95
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 182
Data zawarcia
2021-11-16
Numer
F-ra nr: 198/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
90,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 183
Data zawarcia
2021-10-22
Numer
F-ra nr (S)FS-554/IHSP/10/21
Okres
Rok 2021
Wartość
862,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 184
Data zawarcia
2021-10-12
Numer
F-ra R211105007
Okres
Rok 2021
Wartość
465,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 185
Data zawarcia
2021-11-05
Numer
F-ra FV/50/2021/11
Okres
Rok 2021
Wartość
71,34
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 186
Data zawarcia
2021-11-05
Numer
Faktura nr 0032104/21
Okres
Rok 2021
Wartość
1422,27
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 187
Data zawarcia
2021-10-29
Numer
Faktura nr 0437/10/D/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
786,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 188
Data zawarcia
2021-10-27
Numer
WO.2151.21.2021
Okres
termin określony w umowie
Wartość
495,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 189
Data zawarcia
2021-11-08
Numer
PIM.7013.59.2.2021
Okres
termin określony w umowie
Wartość
12300,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji