ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 85
Data zawarcia
2021-12-15
Numer
F-ra nr F/001114/21
Okres
Rok 2021
Wartość
55,35
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 86
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra nr FA/2253/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
61,48
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 87
Data zawarcia
2021-12-14
Numer
F-ra nr F/000075/21
Okres
Rok 2021
Wartość
639,21
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 88
Data zawarcia
2021-12-14
Numer
289/12/2021/TiN
Okres
Rok 2021
Wartość
23,99
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 89
Data zawarcia
2021-11-30
Numer
UMK.6845.297.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 90
Data zawarcia
2021-10-15
Numer
UMK.6840.31.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
2460,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 91
Data zawarcia
2021-10-08
Numer
UMK.6810.13.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
2460,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 92
Data zawarcia
2021-12-08
Numer
UMK.7031.54.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
2066,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 93
Data zawarcia
2021-12-01
Numer
WO.2403.64.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
4950,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 94
Data zawarcia
2021-11-25
Numer
F-ra nr 803/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
290,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 95
Data zawarcia
2021-12-06
Numer
F-ra VAT nr 83/12/2021/TiN
Okres
Rok 2021
Wartość
291,82
Status
-
Załącznik
Lp: 96
Data zawarcia
2021-10-14
Numer
F-ra VAT 172/10/2021/TiN
Okres
Rok 2021
Wartość
455,72
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 97
Data zawarcia
2021-12-02
Numer
F-ra VAT nr 18/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
523,67
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 98
Data zawarcia
2021-12-10
Numer
F-ra VAT nr F 0184/KW/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 99
Data zawarcia
2021-12-08
Numer
F-ra F/000728/21
Okres
Rok 2021
Wartość
492,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 100
Data zawarcia
2021-12-02
Numer
F-ra nr 0020/12/D/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
196,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 101
Data zawarcia
2021-11-29
Numer
F-ra nr 0014/12/D/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
1537,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 102
Data zawarcia
2021-12-13
Numer
F-ra Nr 64/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 103
Data zawarcia
2021-12-13
Numer
F-ra nr F/002656/21
Okres
Rok 2021
Wartość
115,30
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 104
Data zawarcia
2021-11-02
Numer
F-ra 874/MAG/12/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
1150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 105
Data zawarcia
2021-12-09
Numer
F-ra nr F 0182/KW/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji