ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 85
Data zawarcia
2022-08-02
Numer
F0093/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 86
Data zawarcia
2022-07-08
Numer
7/07/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1500,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 87
Data zawarcia
2022-07-19
Numer
F-ra NR: 026/07/22
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 88
Data zawarcia
2022-07-14
Numer
311/7/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
79,95
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 89
Data zawarcia
2022-07-21
Numer
F-ra Nr 204/1
Okres
Rok 2022
Wartość
27,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 90
Data zawarcia
2022-07-26
Numer
F-ra nr C344F01808/202207
Okres
Rok 2022
Wartość
211,30
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 91
Data zawarcia
2022-07-20
Numer
F-ra 183/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 92
Data zawarcia
2022-07-20
Numer
F-ra FV/109/2022/07
Okres
Rok 2022
Wartość
47,97
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 93
Data zawarcia
2022-07-20
Numer
F-ra nr F/000406/22
Okres
Rok 2022
Wartość
285,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 94
Data zawarcia
2022-07-08
Numer
Faktura 2022/07/163
Okres
Rok 2022
Wartość
1476,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 95
Data zawarcia
2022-07-20
Numer
F-ra nr C344F01385/202207
Okres
Rok 2022
Wartość
70,26
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 96
Data zawarcia
2022-07-19
Numer
Rachunek Nr 246
Okres
Rok 2022
Wartość
38,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 97
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
R2207014004
Okres
Rok 2022
Wartość
655,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 98
Data zawarcia
2022-06-03
Numer
F-ra NR: SP1/540/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
554,51
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 99
Data zawarcia
2022-06-29
Numer
F/001323/22
Okres
Rok 2022
Wartość
258,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 100
Data zawarcia
2022-07-08
Numer
Rachunek NR: 108/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1160,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 101
Data zawarcia
2022-07-10
Numer
22070867084958
Okres
Rok 2022
Wartość
167,90
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 102
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
0034/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
2595,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 103
Data zawarcia
2022-06-23
Numer
FV/1200/2022/BB
Okres
Rok 2022
Wartość
350,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 104
Data zawarcia
2022-06-23
Numer
5576/07/2022/FV
Okres
Rok 2022
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 105
Data zawarcia
2022-07-06
Numer
113/7/2022TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
1275,20
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji