ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 127
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
152/6/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
499,69
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 128
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
F-ra 120/202
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 129
Data zawarcia
2022-06-13
Numer
F-ra 0098/06/2022/RES
Okres
Rok 2022
Wartość
1560,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 130
Data zawarcia
2022-06-02
Numer
F-ra 103/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
144,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 131
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra VAT nr F/000012/22
Okres
Rok 2022
Wartość
106610,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 132
Data zawarcia
2022-04-29
Numer
Umowa nr 1
Okres
termin określony w umowie
Wartość
885,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 133
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
Faktura VAT 2924FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 134
Data zawarcia
2022-05-11
Numer
F-ra VAT nr FS/61/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
4995,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 135
Data zawarcia
2022-05-13
Numer
F-ra VAT nr FA/18/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 136
Data zawarcia
2022-06-10
Numer
2925FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
967,27
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 137
Data zawarcia
2022-04-30
Numer
F-ra VAT nr F/000011/22
Okres
Rok 2022
Wartość
82880,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 138
Data zawarcia
2022-05-05
Numer
F-ra VAT nr 225FZP20221223
Okres
Rok 2022
Wartość
773,76
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 139
Data zawarcia
2022-04-25
Numer
F-ra VAT nr FS MAL/22/04/0127
Okres
Rok 2022
Wartość
2822,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 140
Data zawarcia
2022-04-29
Numer
F-ra VAT nr 37/04/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
61390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 141
Data zawarcia
2022-04-26
Numer
F-ra VAT 2901FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
248,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 142
Data zawarcia
2022-04-23
Numer
F-ra VAT nr 2835FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
535,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 143
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
F-ra Nr: 25/6/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1840,08
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 144
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra NR:FV 155/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
73,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 145
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
F-ra 1555F01179/0622
Okres
Rok 2022
Wartość
52,32
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 146
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
F-ra nr: 1555F01180/0622
Okres
Rok 2022
Wartość
99,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 147
Data zawarcia
2022-05-01
Numer
F-ra Nr 8/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
42,90
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji