ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 64
Data zawarcia
2021-04-02
Numer
KS.0541.6.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
2000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 65
Data zawarcia
2021-03-29
Numer
KS.0541.5.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
1869,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 66
Data zawarcia
2021-03-17
Numer
KS.0541.04.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
500,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 67
Data zawarcia
2021-02-16
Numer
KS.0541.3.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
300,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 68
Data zawarcia
2021-12-06
Numer
KS.0543.29.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
2460,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 69
Data zawarcia
2021-12-06
Numer
KS.0543.28.2021
Okres
Rok 2021
Wartość
4897,86
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 70
Data zawarcia
2021-12-22
Numer
F-ra Nr 120/21
Okres
Rok 2021
Wartość
462,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 71
Data zawarcia
2021-12-22
Numer
F-ra VAT Nr 357/12/2021/IiN
Okres
Rok 2021
Wartość
667,58
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 72
Data zawarcia
2021-12-15
Numer
F-ra nr FS-391038/21/MEPL1/12
Okres
Rok 2021
Wartość
506,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 73
Data zawarcia
2021-12-02
Numer
F-ra nr F/001091/21
Okres
Rok 2021
Wartość
147,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 74
Data zawarcia
2021-12-13
Numer
F-ra Nr 21-FVS/12/0792
Okres
Rok 2021
Wartość
826,69
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 75
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra (S)FS-243/IHSP/12/21
Okres
Rok 2021
Wartość
631,59
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 76
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra nr F/000113/12/21
Okres
Rok 2021
Wartość
119,09
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 77
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra 2244/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
154,71
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 78
Data zawarcia
2021-12-14
Numer
F-ra Nr 79/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 79
Data zawarcia
2021-12-21
Numer
10/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
1300,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 80
Data zawarcia
2021-12-19
Numer
F-ra nr FN/4261/19.12.2021/FNPN/28/K001
Okres
Rok 2021
Wartość
598,20
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 81
Data zawarcia
2021-12-17
Numer
F-ra 175/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 82
Data zawarcia
2021-12-14
Numer
F-ra 78/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 83
Data zawarcia
2021-11-30
Numer
F-ra nr:0904/2440/21
Okres
Rok 2021
Wartość
512,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 84
Data zawarcia
2021-12-16
Numer
F-ra nr F 0189/KW/2021
Okres
Rok 2021
Wartość
360,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji