ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 148
Data zawarcia
2022-05-19
Numer
F-ra Nr 302135975
Okres
Rok 2022
Wartość
2375,76
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 149
Data zawarcia
2022-06-03
Numer
F-ra nr F 0066/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
315,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 150
Data zawarcia
2022-06-03
Numer
F-ra 2/IŁ/00 150/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
424,96
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 151
Data zawarcia
2022-05-23
Numer
F-ra NR:032/05/22
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 152
Data zawarcia
2022-06-02
Numer
F-ra FS 555/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
161,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 153
Data zawarcia
2022-06-03
Numer
F-ra FV/000104/22
Okres
Rok 2022
Wartość
299,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 154
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
0476/05/D/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1140,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 155
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
0475/05/D/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
483,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 156
Data zawarcia
2022-06-03
Numer
2837FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 157
Data zawarcia
2022-05-30
Numer
F-ra F 0058/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 158
Data zawarcia
2022-05-23
Numer
F-ra F 0057/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 159
Data zawarcia
2022-06-06
Numer
4048F01023/0622
Okres
Rok 2022
Wartość
10,78
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 160
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra nr F/03637/2022
Okres
Rok 2021
Wartość
20,68
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 161
Data zawarcia
2022-05-27
Numer
F-ra FA22PL11026/2/000036
Okres
Rok 2022
Wartość
139,99
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 162
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra nr C344F01838/202205
Okres
Rok 2022
Wartość
185,36
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 163
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra FV/2/2022/06
Okres
Rok 2022
Wartość
18,45
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 164
Data zawarcia
2022-05-13
Numer
F-ra SP1/470/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
734,58
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 165
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra C344F01837/202205
Okres
Rok 2022
Wartość
420,58
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 166
Data zawarcia
2022-05-30
Numer
F-ra FV/002300/2205/2115320
Okres
Rok 2022
Wartość
631,97
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 167
Data zawarcia
2022-05-27
Numer
F-ra FA22PL11026/2/000038
Okres
Rok 2022
Wartość
139,99
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 168
Data zawarcia
2022-05-27
Numer
F-ra nr FA22PL11026/2/000037
Okres
Rok 2022
Wartość
118,99
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji