ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota (w formacie XXX,XX)

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 148
Data zawarcia
2021-02-15
Numer
OŚ.604.28.2021
Okres
terminy określone w umowie
Wartość
4450,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 149
Data zawarcia
2021-02-15
Numer
OŚ.604.28.2021
Okres
terminy określone w umowie
Wartość
7470,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 150
Data zawarcia
2021-02-12
Numer
UMK.6840.36.2020
Okres
2021
Wartość
3444,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 151
Data zawarcia
2021-03-01
Numer
UMK.6725.1.2020
Okres
2021
Wartość
5500,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 152
Data zawarcia
2021-03-03
Numer
UMK.6845.47.2021
Okres
2021
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 153
Data zawarcia
2021-02-18
Numer
F-ra nr FV/241/2021/BB
Okres
2021
Wartość
289,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 154
Data zawarcia
2021-03-01
Numer
PIM.7013.53.2.2021
Okres
2021
Wartość
12400,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 155
Data zawarcia
2021-02-25
Numer
F-ra SPR/FVAT 926/02/21
Okres
2021
Wartość
55,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 156
Data zawarcia
2021-02-24
Numer
F-ra Nr 06/2021
Okres
2021
Wartość
110,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 157
Data zawarcia
2021-02-25
Numer
PIM.7013.69.1.2021
Okres
2021
Wartość
11439,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 158
Data zawarcia
2021-02-04
Numer
F-ra nr FAS/83/02/2021
Okres
2021
Wartość
290,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 159
Data zawarcia
2021-01-04
Numer
Umowa
Okres
2021
Wartość
3600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 160
Data zawarcia
2021-02-10
Numer
F-ra nr FVA/001369/02/2021
Okres
2021
Wartość
360,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 161
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.6.2021
Okres
2021
Wartość
5000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 162
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.5.2021
Okres
2021
Wartość
5000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 163
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.4.2021
Okres
2021
Wartość
0,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 164
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.3.2021
Okres
2021
Wartość
5000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 165
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.2.2021
Okres
2021
Wartość
5000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 166
Data zawarcia
2021-01-27
Numer
3141.1.1.2021
Okres
2021
Wartość
5000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 167
Data zawarcia
2021-02-18
Numer
F-ra nr C344F00891/202102
Okres
2021
Wartość
824,41
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 168
Data zawarcia
2021-02-04
Numer
F-ra Nr 56/02/2021
Okres
2021
Wartość
1968,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji