ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 43
Data zawarcia
2022-08-20
Numer
F-ra VAT nr 350/0000/22
Okres
Rok 2022
Wartość
590,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 44
Data zawarcia
2022-08-19
Numer
F-ra VAT nr 2/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
2000,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 45
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra VAT nr 5652FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
35,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 46
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra VAT nr 5650FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
757,90
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 47
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra VAT nr 5654FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
719,07
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 48
Data zawarcia
2022-08-24
Numer
F-ra VAT nr 5651FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
259,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 49
Data zawarcia
2022-08-16
Numer
f-ra VAT nr 2/08/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
59570,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 50
Data zawarcia
2022-07-28
Numer
F-ra VAT nr F 00324/22/NM
Okres
Rok 2022
Wartość
33230,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 51
Data zawarcia
2022-07-30
Numer
F-ra VAT nr 5140FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
660,36
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 52
Data zawarcia
2022-06-28
Numer
F-ra VAT nr 0441/06/22/FSP
Okres
Rok 2022
Wartość
1211,20
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 53
Data zawarcia
2022-07-31
Numer
F-ra VAT nr F/000014/22
Okres
Rok 2022
Wartość
92960,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 54
Data zawarcia
2022-06-30
Numer
F-ra VAT nr 17/6/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
2250,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 55
Data zawarcia
2022-04-29
Numer
Umowa nr 2
Okres
termin określony w umowie
Wartość
885,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 56
Data zawarcia
2022-07-08
Numer
F-ra VAT nr 9/07/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
56420,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 57
Data zawarcia
2022-07-02
Numer
F-ra VAT nr 4520FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
677,70
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 58
Data zawarcia
2022-07-02
Numer
F-ra VAT nr 4519FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
285,38
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 59
Data zawarcia
2022-06-30
Numer
F-ra VAT nr 4490FF12232022
Okres
Rok 2022
Wartość
760,15
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 60
Data zawarcia
2022-06-30
Numer
F-ra VAT nr F/000013/22
Okres
Rok 2022
Wartość
84700,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 61
Data zawarcia
2022-08-14
Numer
31/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
60,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 62
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra VAT nr 28/05/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
58870,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 63
Data zawarcia
2022-08-02
Numer
Faktura VAT 1438FV22OT
Okres
Rok 2022
Wartość
1027,54
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji