ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28072
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 906881
Inne ogłoszenia 254844
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 59644
Sprawozdania z działalności Burmistrza 227642
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 158634
Kontakt 41362
Kierownictwo 74400
Wydziały Urzędu 249278
Numery telefonów 81147
Regulamin i Schemat Organizacyjny 37931
Skargi i wnioski 11673
Zamówienia Publiczne 949483
Platforma przetargowa 2102
Archiwalne 685272
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 344825
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 390382
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 11930
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 246040
Plany zamówień publicznych 47500
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 258848
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 68430
Opinie RIO 51259
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 41382
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3148
2013 r. 3122
Informacja kwartalna 9672
Informacja roczna 2868
2012 r. 3184
Informacja roczna 2643
2011 r. 19662
2009 r. 19340
2010 r. 17180
Informacja o stanie mienia komunalnego 19975
Sprawozdania budżetowe 627
2022 r. 799
2021 r. 2531
2020 r. 6649
2019 r. 7563
2018 r. 8512
2016 r. 11905
2015 r. 13343
2017 r. 8718
2013 r. 18895
2014 r. 13298
Sprawozdania finansowe 1442
Sprawozdania łączne 890
2021 r. 399
2020r. 996
2019r. 1629
2018 r. 2492
Sprawozdania jednostkowe 390
2021 r. 330
2020r. 7686
2019 r. 18989
2018 r. 22864
Podatki i opłaty lokalne 12376
Stawki podatkowe 63569
Informacje o zastosowanych ulgach 37897
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 8001
Prawo lokalne 2291375
Statut 13203
Uchwały Rady 1972104
Archiwum 2006 58410
Archiwum 2005 58729
Archiwum 2004 59080
Archiwum 2003 62034
Archiwum 2002 61074
Zarządzenia Burmistrza 221
2022 22337
2021 81437
2020 137351
2019 179735
2018 158899
2017 141617
2016 173392
2015 175200
2014 219298
2013 9609
2012 24218
2011 12460
2010 16157
2009 6177
Decyzje Burmistrza 36020
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 106478
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8314
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 152981
Dowody Osobiste 41665
Urząd Stanu Cywilnego 41491
Transport drogowy taksówką 11371
Zajęcie pasa drogowego 5951
Ewidencja ludności 44980
Usuwanie drzew i krzewów 51782
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9971
Utrzymanie Mienia Komunalnego 6063
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20486
Druki i wzory druków 157462
Wydział Budżetu i Finansów 106440
Zarządzanie Kryzysowe 6821
Ochrona środowiska 5582
Rada Miejska w Iławie 194
Skład Rady Miejskiej 26
Prezydium Rady Miejskiej 4910
Skład Rady Miejskiej 89516
Komisje Rady Miejskiej 17179
Poprzednie kadencje 10
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 17145
Plany pracy 60254
Uchwały 2362262
Dyżury Radnych 49483
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 200247
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 42871
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 64917
VII kadencja (2014-2018) 130434
VI kadencja (2010-2014) 219760
Interpelacje i zapytania radnych 120206
Formularz interpelacji i zapytania 95
Poprzednie kadencje 53719
Dane adresowe 764
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 33388
Sesje 31287
Spotkania robocze 8376
Pozostała działalność 6920
Uchwały 788
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 11727
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 5832
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 1424
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 820192
Przetargi - mienie komunalne 371861
Miejska Rada Seniorów 18275
Ochrona środowiska 19274
Odpady komunalne 186597
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1847416
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6877
Wyniki badań wody pitnej 114832
Ochrona Powietrza 11485
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 4087
Azbest 10656
Kąpieliska 24059
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2015
Decyzje środowiskowe 1756
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 1165
Ścieki 84
Raport o stanie gminy 20070
Ogłoszenia o naborze 383545
Aktualne 128119
W toku 171640
Wyniki 1246058
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 99530
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 1364
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 12674
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 17836
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 7262
Program ochrony środowiska 12518
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7545
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 3580
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 1552
Karta Dużej Rodziny 31448
Oświadczenia majątkowe 1335054
Wnioski i petycje 3846
Petycje 14351
2022 1449
2021 15841
2020 981
2018 3370
2019 3899
2017 1011
2016 4482
Wnioski o informację publiczną 3019
Organizacje Pozarządowe 18705
Konkursy ofert 220990
19a 3360
19a Oferty 10325
Konkursy: dotacje sport 2542
Pliki do pobrania 737
Program Współpracy 29070
Mapa Aktywności NGO 7592
Przydatne pliki do pobrania 18290
Generator wniosków Witkac 1135
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 33718
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 121637
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 71772
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 44150
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 5388
Przedszkole Miejskie Nr 2 19744
Przedszkole Miejskie Nr 3 25383
Przedszkole Miejskie Nr 4 19963
Przedszkole Miejskie Nr 5 20665
Przedszkole Miejskie Nr 6 18413
Szkoła Podstawowa Nr 1 21209
Szkoła Podstawowa Nr 2 18527
Szkoła Podstawowa Nr 3 18195
Szkoła Podstawowa Nr 4 22998
Szkoła Podstawowa nr 5 27485
Żłobek Miejski w Iławie 38803
Spółki prawa handlowego 5967
Iławskie Wodociągi 26663
Zakład Komunikacji Miejskiej 10246
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 38281
Miejska Biblioteka Publiczna 73832
Iławskie Centrum Kultury 84224
Konsultacje społeczne 270401
Kontrole i audyt wewnętrzny 2478
Kontrole 44065
Audyt wewnętrzny 5845
Regulamin wewnętrzny 3107
Iławski Budżet Obywatelski 55724
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 42350
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 35453
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 47913
Ogłoszenia 5186
Wybory Ławników na lata 2020-2023 5013
Archiwum 1672
Wybory samorządowe 2018 58632
Wybory ławników na lata 2016-2019 4833
Wybory do sejmu i senatu 2015 29248
Referendum ogólnokrajowe - 2015 27943
Wybory Prezydenckie 2015 35483
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 26638
Wybory ławników na lata 2012-2015 6416
Wybory samorządowe 2014 37830
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 15443
Wybory samorządowe 2010 28350
Ewidencja dział. gosp. 27930
Nieodpłatna pomoc prawna 13304
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 1434
Ewidencje, rejestry 100563
Klauzula informacyjna RODO 26410
Deklaracja dostępności 2674
Dostępność 1300
Rejestr Umów 281668
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 7818

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 12987
Statystyki 13006
Redakcja biuletynu 17509
Rejestr zmian 4478384
RSS - wszystkie informacje 3712