Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17735
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 512758
Inne ogłoszenia 126778
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 48332
Sprawozdania z działalności Burmistrza 112339
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 120911
Dane adresowe 26646
Kierownictwo 53668
Wydziały Urzędu 159793
Numery telefonów 57423
Regulamin i Schemat Organizacyjny 22490
Skargi i wnioski 8818
Zamówienia Publiczne 752026
Aktualne 402915
W toku 314759
Wyniki zamówień publicznych 415211
Wyniki innych postępowań 229665
Archiwalne 366460
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 240408
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 261436
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 195461
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1180
Plany zamówień publicznych 20142
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 175501
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 39691
Opinie RIO 24487
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 26866
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2994
2013 r. 2448
Informacja kwartalna 7449
Informacja roczna 2248
2012 r. 2515
Informacja roczna 2062
2011 r. 14140
2009 r. 13386
2010 r. 12441
Informacja o stanie mienia komunalnego 14024
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 2796
2020 r. 353
2018 r. 4176
2016 r. 7534
2015 r. 8408
2017 r. 4738
2013 r. 12426
2014 r. 9153
Sprawozdania finansowe 577
Sprawozdania łączne 353
2019r. 108
2018 r. 962
Sprawozdania jednostkowe 323
2019 r. 802
2018 r. 7515
Podatki i opłaty lokalne 7616
Stawki podatkowe 36085
Informacje o zastosowanych ulgach 19566
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5326
Prawo lokalne 1072620
Statut 8887
Uchwały Rady 823167
Archiwum 2006 35128
Archiwum 2005 35150
Archiwum 2004 35047
Archiwum 2003 37920
Archiwum 2002 36501
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 11897
2019 64750
2018 73770
2017 72078
2016 92958
2015 102564
2014 129830
2013 6705
2012 15560
2011 8227
2010 10194
2009 4331
Decyzje Burmistrza 24816
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 67841
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5893
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 138844
Dowody Osobiste 11804
Urząd Stanu Cywilnego 10886
Transport drogowy taksówką 3476
Zajęcie pasa drogowego 2022
Ewidencja ludności 13163
Usuwanie drzew i krzewów 11471
Zezwolenia na alkohol 2714
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1897
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 6135
Druki i wzory druków 130231
Wydział Budżetu i Finansów 29553
Zarządzanie Kryzysowe 749
Rada Miejska w Iławie 179
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2231
Skład Rady Miejskiej 40628
Komisje Rady Miejskiej 7265
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 6923
Plany pracy 30015
Uchwały 1117536
Dyżury Radnych 29718
Sesje Rady Miejskiej 4099
Porządek sesji oraz projekty uchwał 88306
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 11646
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 16164
VII kadencja (2014-2018) 77345
VI kadencja (2010-2014) 137899
Interpelacje i zapytania radnych 69752
Poprzednie kadencje 18830
Kontakt 13663
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 10977
Sesje 12391
Spotkania robocze 6444
Pozostała działalność 5390
Uchwały 176
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 1395
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 983
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 473451
Przetargi - mienie komunalne 206634
Miejska Rada Seniorów 3799
Ochrona środowiska 13236
Odpady komunalne 126644
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 864129
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4711
Wyniki badań wody pitnej 45954
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 4211
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2009
Azbest 4601
Kąpieliska 8546
Raport o stanie gminy 3652
Ogłoszenia o naborze 290007
Aktualne 93007
W toku 115281
Wyniki 896892
Programy strategiczne Miasta Iławy 220
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 67356
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8663
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11397
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4577
Program ochrony środowiska 6686
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4310
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 713
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 69
Karta Dużej Rodziny 22588
Oświadczenia majątkowe 778159
Wnioski i petycje 86
Petycje 255
Wnioski o informację publiczną 79
Organizacje Pozarządowe 11642
Otwarte konkursy ofert 112742
Program Współpracy 13750
Mapa Aktywności NGO 4876
Przydatne pliki do pobrania 11400
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4105
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 28785
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 76029
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45764
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 32716
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4104
Przedszkole Miejskie Nr 2 13237
Przedszkole Miejskie Nr 3 15797
Przedszkole Miejskie Nr 4 11489
Przedszkole Miejskie Nr 5 12031
Przedszkole Miejskie Nr 6 11778
Szkoła Podstawowa Nr 1 12842
Szkoła Podstawowa Nr 2 10956
Szkoła Podstawowa Nr 3 11306
Szkoła Podstawowa Nr 4 12954
Szkoła Podstawowa nr 5 15461
Żłobek Miejski w Iławie 3083
Spółki prawa handlowego 4935
Iławskie Wodociągi 16456
Zakład Komunikacji Miejskiej 7256
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 26014
Miejska Biblioteka Publiczna 50763
Iławskie Centrum Kultury 40933
Konsultacje społeczne 143409
Kontrole i audyt wewnętrzny 2251
Kontrole 33842
Audyt wewnętrzny 4970
Regulamin wewnętrzny 1407
Iławski Budżet Obywatelski 24855
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 9691
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 14947
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 25052
Ogłoszenia 4467
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1476
Archiwum 884
Wybory samorządowe 2018 17217
Wybory ławników na lata 2016-2019 2241
Wybory do sejmu i senatu 2015 11252
Referendum ogólnokrajowe - 2015 11055
Wybory Prezydenckie 2015 13879
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10761
Wybory ławników na lata 2012-2015 2785
Wybory samorządowe 2014 14798
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 6060
Wybory samorządowe 2010 11673
Ewidencja dział. gosp. 20554
Nieodpłatna pomoc prawna 5635
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 53437
Klauzula informacyjna RODO 10181

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 10368
Statystyki 11146
Redakcja biuletynu 14108
Rejestr zmian 2713592
RSS - wszystkie informacje 2002