Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17768
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 539816
Inne ogłoszenia 134750
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 49188
Sprawozdania z działalności Burmistrza 119196
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 123328
Dane adresowe 27557
Kierownictwo 55170
Wydziały Urzędu 166888
Numery telefonów 58788
Regulamin i Schemat Organizacyjny 23563
Skargi i wnioski 9008
Zamówienia Publiczne 777421
Aktualne 441465
W toku 344110
Wyniki zamówień publicznych 447929
Wyniki innych postępowań 254048
Archiwalne 397463
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 249914
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 272455
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 199841
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1309
Plany zamówień publicznych 21275
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 181647
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 41577
Opinie RIO 26514
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 27952
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3008
2013 r. 2504
Informacja kwartalna 7639
Informacja roczna 2295
2012 r. 2563
Informacja roczna 2103
2011 r. 14696
2009 r. 13896
2010 r. 12858
Informacja o stanie mienia komunalnego 14406
Sprawozdania budżetowe 616
2019 r. 3200
2020 r. 577
2018 r. 4502
2016 r. 7882
2015 r. 8775
2017 r. 5037
2013 r. 12928
2014 r. 9473
Sprawozdania finansowe 632
Sprawozdania łączne 387
2019r. 203
2018 r. 1076
Sprawozdania jednostkowe 336
2019 r. 2039
2018 r. 8775
Podatki i opłaty lokalne 7860
Stawki podatkowe 38247
Informacje o zastosowanych ulgach 20800
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5535
Prawo lokalne 1142952
Statut 9263
Uchwały Rady 883401
Archiwum 2006 37168
Archiwum 2005 37133
Archiwum 2004 37048
Archiwum 2003 39922
Archiwum 2002 38725
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 19704
2019 73251
2018 81074
2017 78369
2016 99652
2015 108907
2014 137012
2013 6968
2012 16256
2011 8572
2010 10746
2009 4464
Decyzje Burmistrza 25769
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 71263
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6057
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 139995
Dowody Osobiste 14192
Urząd Stanu Cywilnego 13080
Transport drogowy taksówką 4070
Zajęcie pasa drogowego 2383
Ewidencja ludności 15846
Usuwanie drzew i krzewów 13955
Zezwolenia na alkohol 3158
Utrzymanie Mienia Komunalnego 2115
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 7258
Druki i wzory druków 133039
Wydział Budżetu i Finansów 35057
Zarządzanie Kryzysowe 1196
Rada Miejska w Iławie 181
Skład Rady Miejskiej 17
Prezydium Rady Miejskiej 2407
Skład Rady Miejskiej 44417
Komisje Rady Miejskiej 8020
Poprzednie kadencje 1
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 7663
Plany pracy 32159
Uchwały 1190567
Dyżury Radnych 31327
Sesje Rady Miejskiej 4112
Porządek sesji oraz projekty uchwał 94980
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 13150
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 18836
VII kadencja (2014-2018) 81365
VI kadencja (2010-2014) 144642
Interpelacje i zapytania radnych 74761
Poprzednie kadencje 21163
Kontakt 14554
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 13059
Sesje 13989
Spotkania robocze 6638
Pozostała działalność 5575
Uchwały 219
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 1914
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1287
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 499051
Przetargi - mienie komunalne 218057
Miejska Rada Seniorów 4758
Ochrona środowiska 13279
Odpady komunalne 131005
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 916591
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4868
Wyniki badań wody pitnej 50009
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 4496
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2123
Azbest 5046
Kąpieliska 9388
Raport o stanie gminy 4266
Ogłoszenia o naborze 296879
Aktualne 94735
W toku 118344
Wyniki 917607
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 69862
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8990
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11879
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4820
Program ochrony środowiska 7056
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4522
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 921
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 165
Karta Dużej Rodziny 23296
Oświadczenia majątkowe 819157
Wnioski i petycje 355
Petycje 1247
Wnioski o informację publiczną 340
Organizacje Pozarządowe 12005
Konkursy ofert 120719
Program Współpracy 14890
Mapa Aktywności NGO 5099
Przydatne pliki do pobrania 11960
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4285
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 29265
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 80271
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 47839
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 33551
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4253
Przedszkole Miejskie Nr 2 13761
Przedszkole Miejskie Nr 3 16529
Przedszkole Miejskie Nr 4 12116
Przedszkole Miejskie Nr 5 12705
Przedszkole Miejskie Nr 6 12381
Szkoła Podstawowa Nr 1 14249
Szkoła Podstawowa Nr 2 11563
Szkoła Podstawowa Nr 3 11913
Szkoła Podstawowa Nr 4 13784
Szkoła Podstawowa nr 5 16481
Żłobek Miejski w Iławie 4109
Spółki prawa handlowego 5009
Iławskie Wodociągi 16875
Zakład Komunikacji Miejskiej 7461
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 26939
Miejska Biblioteka Publiczna 52696
Iławskie Centrum Kultury 42925
Konsultacje społeczne 150806
Kontrole i audyt wewnętrzny 2274
Kontrole 34649
Audyt wewnętrzny 5013
Regulamin wewnętrzny 1539
Iławski Budżet Obywatelski 26127
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 12035
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 16236
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 26683
Ogłoszenia 4533
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1669
Archiwum 931
Wybory samorządowe 2018 20612
Wybory ławników na lata 2016-2019 2477
Wybory do sejmu i senatu 2015 12730
Referendum ogólnokrajowe - 2015 12416
Wybory Prezydenckie 2015 15776
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11981
Wybory ławników na lata 2012-2015 3100
Wybory samorządowe 2014 16771
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 6875
Wybory samorządowe 2010 13118
Ewidencja dział. gosp. 21101
Nieodpłatna pomoc prawna 6439
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 56274
Klauzula informacyjna RODO 11214

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2389
Mapa serwisu 10569
Statystyki 11333
Redakcja biuletynu 14392
Rejestr zmian 2816480
RSS - wszystkie informacje 2149