Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17700
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 487187
Inne ogłoszenia 119805
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 47514
Sprawozdania z działalności Burmistrza 105499
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 118715
Dane adresowe 25825
Kierownictwo 52408
Wydziały Urzędu 152833
Numery telefonów 55856
Regulamin i Schemat Organizacyjny 21541
Skargi i wnioski 8544
Zamówienia Publiczne 731092
Aktualne 378863
W toku 297566
Wyniki zamówień publicznych 395334
Wyniki innych postępowań 217100
Archiwalne 351238
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 233880
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 252040
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 192125
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1030
Plany zamówień publicznych 19081
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 170706
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 37962
Opinie RIO 23352
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 25937
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2987
2013 r. 2361
Informacja kwartalna 7264
Informacja roczna 2192
2012 r. 2442
Informacja roczna 1999
2011 r. 13741
2009 r. 12970
2010 r. 12070
Informacja o stanie mienia komunalnego 13539
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 2363
2020 r. 114
2018 r. 3802
2016 r. 7199
2015 r. 8020
2017 r. 4406
2013 r. 11970
2014 r. 8821
Sprawozdania finansowe 498
Sprawozdania łączne 284
2018 r. 812
Sprawozdania jednostkowe 292
2018 r. 6344
Podatki i opłaty lokalne 7366
Stawki podatkowe 33693
Informacje o zastosowanych ulgach 18576
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5118
Prawo lokalne 1007294
Statut 8550
Uchwały Rady 759458
Archiwum 2006 33367
Archiwum 2005 33374
Archiwum 2004 33209
Archiwum 2003 36070
Archiwum 2002 34670
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 6588
2019 55649
2018 66944
2017 66411
2016 86736
2015 97044
2014 123389
2013 6479
2012 14944
2011 7853
2010 9744
2009 4170
Decyzje Burmistrza 23920
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 64763
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5706
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 137664
Dowody Osobiste 9193
Urząd Stanu Cywilnego 8492
Transport drogowy taksówką 2930
Zajęcie pasa drogowego 1699
Ewidencja ludności 10651
Usuwanie drzew i krzewów 9343
Zezwolenia na alkohol 2225
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1624
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5073
Druki i wzory druków 127717
Wydział Budżetu i Finansów 24990
Zarządzanie Kryzysowe 389
Rada Miejska w Iławie 176
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2050
Skład Rady Miejskiej 37027
Komisje Rady Miejskiej 6469
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 6203
Plany pracy 27970
Uchwały 1045335
Dyżury Radnych 28295
Sesje Rady Miejskiej 4093
Porządek sesji oraz projekty uchwał 81241
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 10169
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 13728
VII kadencja (2014-2018) 73453
VI kadencja (2010-2014) 132484
Interpelacje i zapytania radnych 65608
Poprzednie kadencje 16561
Kontakt 12660
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 9779
Sesje 11016
Spotkania robocze 6137
Pozostała działalność 5127
Uchwały 117
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 821
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 672
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 450909
Przetargi - mienie komunalne 196767
Miejska Rada Seniorów 2975
Ochrona środowiska 13184
Odpady komunalne 121232
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 802712
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4521
Wyniki badań wody pitnej 41309
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3958
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1822
Azbest 4093
Kąpieliska 7548
Raport o stanie gminy 2748
Ogłoszenia o naborze 283306
Aktualne 91038
W toku 112165
Wyniki 872720
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 65214
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8286
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11009
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4299
Program ochrony środowiska 6324
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4064
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 486
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 3
Karta Dużej Rodziny 21952
Oświadczenia majątkowe 742202
Petycje 21440
Organizacje Pozarządowe 11356
Otwarte konkursy ofert 105606
Program Współpracy 12840
Mapa Aktywności NGO 4732
Przydatne pliki do pobrania 10882
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3930
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 28284
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 72145
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44061
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 31899
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3893
Przedszkole Miejskie Nr 2 12729
Przedszkole Miejskie Nr 3 15166
Przedszkole Miejskie Nr 4 11000
Przedszkole Miejskie Nr 5 11528
Przedszkole Miejskie Nr 6 11356
Szkoła Podstawowa Nr 1 12284
Szkoła Podstawowa Nr 2 10481
Szkoła Podstawowa Nr 3 10783
Szkoła Podstawowa Nr 4 12158
Szkoła Podstawowa nr 5 14546
Żłobek Miejski w Iławie 2119
Spółki prawa handlowego 4820
Iławskie Wodociągi 15969
Zakład Komunikacji Miejskiej 7045
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 25096
Miejska Biblioteka Publiczna 49011
Iławskie Centrum Kultury 38899
Konsultacje społeczne 136073
Kontrole i audyt wewnętrzny 2237
Kontrole 33053
Audyt wewnętrzny 4863
Regulamin wewnętrzny 1268
Iławski Budżet Obywatelski 23511
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 2466
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13094
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 22856
Ogłoszenia 4380
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1182
Archiwum 818
Wybory samorządowe 2018 14324
Wybory ławników na lata 2016-2019 2007
Wybory do sejmu i senatu 2015 9933
Referendum ogólnokrajowe - 2015 9838
Wybory Prezydenckie 2015 12245
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9575
Wybory ławników na lata 2012-2015 2516
Wybory samorządowe 2014 13066
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5361
Wybory samorządowe 2010 10424
Ewidencja dział. gosp. 20052
Nieodpłatna pomoc prawna 4825
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 51161
Klauzula informacyjna RODO 9239

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 10137
Statystyki 10940
Redakcja biuletynu 13827
Rejestr zmian 2613105
RSS - wszystkie informacje 1789