ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17876
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 575367
Inne ogłoszenia 145119
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 50423
Sprawozdania z działalności Burmistrza 127599
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 126876
Dane adresowe 28893
Kierownictwo 57130
Wydziały Urzędu 177163
Numery telefonów 61480
Regulamin i Schemat Organizacyjny 24959
Skargi i wnioski 9325
Zamówienia Publiczne 807229
Aktualne 490514
W toku 387571
Wyniki zamówień publicznych 492852
Wyniki innych postępowań 290535
Archiwalne 436265
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 260599
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 288644
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 206967
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1540
Plany zamówień publicznych 22619
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 190723
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 44145
Opinie RIO 28850
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 29293
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3022
2013 r. 2589
Informacja kwartalna 7878
Informacja roczna 2374
2012 r. 2645
Informacja roczna 2181
2011 r. 15296
2009 r. 14549
2010 r. 13355
Informacja o stanie mienia komunalnego 15038
Sprawozdania budżetowe 619
2019 r. 3703
2020 r. 1134
2018 r. 4922
2016 r. 8319
2015 r. 9272
2017 r. 5425
2013 r. 13572
2014 r. 9866
Sprawozdania finansowe 706
Sprawozdania łączne 453
2019r. 360
2018 r. 1233
Sprawozdania jednostkowe 346
2019 r. 3331
2018 r. 10315
Podatki i opłaty lokalne 8651
Stawki podatkowe 41186
Informacje o zastosowanych ulgach 22214
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5813
Prawo lokalne 1251511
Statut 9764
Uchwały Rady 983923
Archiwum 2006 39177
Archiwum 2005 39490
Archiwum 2004 39291
Archiwum 2003 42125
Archiwum 2002 41022
Zarządzenia Burmistrza 13
2021 176
2020 32389
2019 84874
2018 89427
2017 84533
2016 106610
2015 116240
2014 145365
2013 7265
2012 17040
2011 9066
2010 11403
2009 4657
Decyzje Burmistrza 26844
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 75850
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6291
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 141902
Dowody Osobiste 17374
Urząd Stanu Cywilnego 17185
Transport drogowy taksówką 4843
Zajęcie pasa drogowego 2859
Ewidencja ludności 19035
Usuwanie drzew i krzewów 17259
Zezwolenia na alkohol 3868
Utrzymanie Mienia Komunalnego 2444
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 8719
Druki i wzory druków 136399
Wydział Budżetu i Finansów 42772
Zarządzanie Kryzysowe 1730
Ochrona środowiska 211
Rada Miejska w Iławie 185
Skład Rady Miejskiej 17
Prezydium Rady Miejskiej 2723
Skład Rady Miejskiej 50294
Komisje Rady Miejskiej 9105
Poprzednie kadencje 1
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 8695
Plany pracy 35242
Uchwały 1301296
Dyżury Radnych 33009
Sesje Rady Miejskiej 4139
Porządek sesji oraz projekty uchwał 104094
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 15083
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 22037
VII kadencja (2014-2018) 86608
VI kadencja (2010-2014) 154148
Interpelacje i zapytania radnych 80024
Poprzednie kadencje 24312
Kontakt 15721
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 15010
Sesje 15606
Spotkania robocze 6869
Pozostała działalność 5787
Uchwały 323
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 2531
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1638
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 531663
Przetargi - mienie komunalne 231518
Miejska Rada Seniorów 6006
Ochrona środowiska 13403
Odpady komunalne 136757
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 997773
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5125
Wyniki badań wody pitnej 55561
Ochrona Powietrza 5216
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2279
Azbest 5751
Kąpieliska 10596
Raport o stanie gminy 5181
Ogłoszenia o naborze 306946
Aktualne 97937
W toku 124165
Wyniki 953665
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 73380
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9430
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 12593
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 5087
Program ochrony środowiska 7579
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4848
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 1215
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 304
Karta Dużej Rodziny 24327
Oświadczenia majątkowe 867755
Wnioski i petycje 862
Petycje 2644
Wnioski o informację publiczną 603
Organizacje Pozarządowe 12569
Konkursy ofert 130771
Program Współpracy 16320
Mapa Aktywności NGO 5376
Przydatne pliki do pobrania 12667
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4531
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 29875
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 84975
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 50047
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 34490
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4424
Przedszkole Miejskie Nr 2 14440
Przedszkole Miejskie Nr 3 17355
Przedszkole Miejskie Nr 4 12865
Przedszkole Miejskie Nr 5 13525
Przedszkole Miejskie Nr 6 12958
Szkoła Podstawowa Nr 1 15247
Szkoła Podstawowa Nr 2 12246
Szkoła Podstawowa Nr 3 12554
Szkoła Podstawowa Nr 4 14713
Szkoła Podstawowa nr 5 17750
Żłobek Miejski w Iławie 5111
Spółki prawa handlowego 5140
Iławskie Wodociągi 17364
Zakład Komunikacji Miejskiej 7731
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 28096
Miejska Biblioteka Publiczna 54928
Iławskie Centrum Kultury 45358
Konsultacje społeczne 161726
Kontrole i audyt wewnętrzny 2307
Kontrole 35840
Audyt wewnętrzny 5106
Regulamin wewnętrzny 1738
Iławski Budżet Obywatelski 27820
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 14684
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 17998
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 28730
Ogłoszenia 4633
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1948
Archiwum 1022
Wybory samorządowe 2018 24412
Wybory ławników na lata 2016-2019 2730
Wybory do sejmu i senatu 2015 14420
Referendum ogólnokrajowe - 2015 13891
Wybory Prezydenckie 2015 17572
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13584
Wybory ławników na lata 2012-2015 3443
Wybory samorządowe 2014 18902
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7672
Wybory samorządowe 2010 14515
Ewidencja dział. gosp. 21971
Nieodpłatna pomoc prawna 7306
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 59643
Klauzula informacyjna RODO 12623
Rejestr Umów 141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2389
Mapa serwisu 10898
Statystyki 11634
Redakcja biuletynu 14847
Rejestr zmian 2971723
RSS - wszystkie informacje 2416