ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 19865
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 668880
Inne ogłoszenia 173456
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 52614
Sprawozdania z działalności Burmistrza 150484
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 133221
Dane adresowe 31595
Kierownictwo 60927
Wydziały Urzędu 196883
Numery telefonów 65805
Regulamin i Schemat Organizacyjny 28006
Skargi i wnioski 9964
Zamówienia Publiczne 847471
Aktualne 576182
W toku 463815
Wyniki zamówień publicznych 574245
Wyniki innych postępowań 355587
Archiwalne 510972
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 284447
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 320088
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 1282
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 218758
Plany zamówień publicznych 26288
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 206419
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 49663
Opinie RIO 34536
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 32698
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3057
2013 r. 2742
Informacja kwartalna 8364
Informacja roczna 2519
2012 r. 2791
Informacja roczna 2319
2011 r. 16577
2009 r. 15890
2010 r. 14454
Informacja o stanie mienia komunalnego 16613
Sprawozdania budżetowe 626
2021 r. 198
2020 r. 2457
2019 r. 4882
2018 r. 5971
2016 r. 9351
2015 r. 10387
2017 r. 6352
2013 r. 14940
2014 r. 10868
Sprawozdania finansowe 923
Sprawozdania łączne 578
2020r. 81
2019r. 727
2018 r. 1583
Sprawozdania jednostkowe 363
2020r. 709
2019 r. 7104
2018 r. 13949
Podatki i opłaty lokalne 9819
Stawki podatkowe 46164
Informacje o zastosowanych ulgach 25815
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 6393
Prawo lokalne 1527344
Statut 10617
Uchwały Rady 1239535
Archiwum 2006 45032
Archiwum 2005 45220
Archiwum 2004 45051
Archiwum 2003 47843
Archiwum 2002 46835
Zarządzenia Burmistrza 13
2021 11243
2020 63619
2019 112527
2018 110752
2017 100715
2016 126292
2015 131966
2014 166381
2013 7900
2012 19034
2011 9976
2010 12648
2009 5093
Decyzje Burmistrza 29434
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 85833
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6812
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 145418
Dowody Osobiste 23330
Urząd Stanu Cywilnego 25012
Transport drogowy taksówką 6437
Zajęcie pasa drogowego 3756
Ewidencja ludności 26496
Usuwanie drzew i krzewów 25507
Zezwolenia na alkohol 5220
Utrzymanie Mienia Komunalnego 3169
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 11938
Druki i wzory druków 142083
Wydział Budżetu i Finansów 57739
Zarządzanie Kryzysowe 3016
Ochrona środowiska 1047
Rada Miejska w Iławie 189
Skład Rady Miejskiej 25
Prezydium Rady Miejskiej 3294
Skład Rady Miejskiej 60723
Komisje Rady Miejskiej 11331
Poprzednie kadencje 7
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 10908
Plany pracy 41529
Uchwały 1570700
Dyżury Radnych 37182
Sesje Rady Miejskiej 4168
Porządek sesji oraz projekty uchwał 127743
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 20895
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 31117
VII kadencja (2014-2018) 98599
VI kadencja (2010-2014) 171072
Interpelacje i zapytania radnych 91636
Poprzednie kadencje 32551
Kontakt 17571
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 18986
Sesje 19441
Spotkania robocze 7298
Pozostała działalność 6161
Uchwały 475
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 4114
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 2485
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 606447
Przetargi - mienie komunalne 264283
Miejska Rada Seniorów 8562
Ochrona środowiska 13915
Odpady komunalne 149536
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1212808
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5642
Wyniki badań wody pitnej 68295
Ochrona Powietrza 6517
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2685
Azbest 7294
Kąpieliska 13525
Raport o stanie gminy 8867
Ogłoszenia o naborze 326214
Aktualne 105034
W toku 134264
Wyniki 1018495
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 81016
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10412
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 13941
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 5757
Program ochrony środowiska 8840
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5616
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 1912
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 650
Karta Dużej Rodziny 26195
Oświadczenia majątkowe 979613
Wnioski i petycje 1832
Petycje 8865
2021 1682
2020 115
2019 359
2018 235
2017 124
2016 289
Wnioski o informację publiczną 1372
Organizacje Pozarządowe 13657
Konkursy ofert 156902
19a 505
19a Oferty 417
Program Współpracy 19886
Mapa Aktywności NGO 5956
Przydatne pliki do pobrania 14258
Generator wniosków Witkac 275
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 31037
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 94918
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 54820
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 36631
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4746
Przedszkole Miejskie Nr 2 15972
Przedszkole Miejskie Nr 3 19320
Przedszkole Miejskie Nr 4 15043
Przedszkole Miejskie Nr 5 15427
Przedszkole Miejskie Nr 6 14492
Szkoła Podstawowa Nr 1 16914
Szkoła Podstawowa Nr 2 13821
Szkoła Podstawowa Nr 3 13998
Szkoła Podstawowa Nr 4 16878
Szkoła Podstawowa nr 5 20371
Żłobek Miejski w Iławie 8786
Spółki prawa handlowego 5371
Iławskie Wodociągi 18708
Zakład Komunikacji Miejskiej 8442
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 30310
Miejska Biblioteka Publiczna 60054
Iławskie Centrum Kultury 52660
Konsultacje społeczne 189421
Kontrole i audyt wewnętrzny 2366
Kontrole 38270
Audyt wewnętrzny 5356
Regulamin wewnętrzny 2144
Iławski Budżet Obywatelski 32720
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 21237
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 22392
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 33927
Ogłoszenia 4830
Wybory Ławników na lata 2020-2023 2609
Archiwum 1227
Wybory samorządowe 2018 33790
Wybory ławników na lata 2016-2019 3336
Wybory do sejmu i senatu 2015 18668
Referendum ogólnokrajowe - 2015 17729
Wybory Prezydenckie 2015 22629
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17298
Wybory ławników na lata 2012-2015 4219
Wybory samorządowe 2014 24303
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 10001
Wybory samorządowe 2010 18457
Ewidencja dział. gosp. 23528
Nieodpłatna pomoc prawna 9060
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 69478
Klauzula informacyjna RODO 15930
Rejestr Umów 20294
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1212

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11269
Statystyki 11990
Redakcja biuletynu 15537
Rejestr zmian 3266303
RSS - wszystkie informacje 2782