ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 24870
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 763325
Inne ogłoszenia 207830
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 55452
Sprawozdania z działalności Burmistrza 184014
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 143290
Dane adresowe 35041
Kierownictwo 66012
Wydziały Urzędu 219519
Numery telefonów 71656
Regulamin i Schemat Organizacyjny 31437
Skargi i wnioski 10759
Zamówienia Publiczne 888665
Aktualne 654821
W toku 539105
Wyniki zamówień publicznych 643425
Wyniki innych postępowań 416657
Archiwalne 576883
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 310377
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 351809
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 3365
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 230073
Plany zamówień publicznych 33481
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 226521
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 56919
Opinie RIO 40281
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 35952
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3091
2013 r. 2876
Informacja kwartalna 8846
Informacja roczna 2643
2012 r. 2939
Informacja roczna 2436
2011 r. 17711
2009 r. 17083
2010 r. 15443
Informacja o stanie mienia komunalnego 17860
Sprawozdania budżetowe 626
2021 r. 732
2020 r. 3624
2019 r. 5863
2018 r. 6979
2016 r. 10347
2015 r. 11571
2017 r. 7294
2013 r. 16560
2014 r. 11865
Sprawozdania finansowe 1115
Sprawozdania łączne 691
2020r. 369
2019r. 1075
2018 r. 1915
Sprawozdania jednostkowe 375
2020r. 3204
2019 r. 11836
2018 r. 17479
Podatki i opłaty lokalne 10983
Stawki podatkowe 52720
Informacje o zastosowanych ulgach 30480
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 6966
Prawo lokalne 1850080
Statut 11549
Uchwały Rady 1552181
Archiwum 2006 49978
Archiwum 2005 50409
Archiwum 2004 50340
Archiwum 2003 53101
Archiwum 2002 52303
Zarządzenia Burmistrza 157
2022 357
2021 35557
2020 94004
2019 139893
2018 130590
2017 116525
2016 144221
2015 148486
2014 186898
2013 8541
2012 20970
2011 10876
2010 13934
2009 5494
Decyzje Burmistrza 31757
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 94540
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7370
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 148958
Dowody Osobiste 30418
Urząd Stanu Cywilnego 32691
Transport drogowy taksówką 8034
Zajęcie pasa drogowego 4586
Ewidencja ludności 33799
Usuwanie drzew i krzewów 36187
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6807
Utrzymanie Mienia Komunalnego 4288
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 15405
Druki i wzory druków 148096
Wydział Budżetu i Finansów 79058
Zarządzanie Kryzysowe 4588
Ochrona środowiska 2499
Rada Miejska w Iławie 192
Skład Rady Miejskiej 25
Prezydium Rady Miejskiej 3896
Skład Rady Miejskiej 72392
Komisje Rady Miejskiej 13666
Poprzednie kadencje 7
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 13188
Plany pracy 48297
Uchwały 1900268
Dyżury Radnych 41780
Sesje Rady Miejskiej 4187
Porządek sesji oraz projekty uchwał 156658
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 27654
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 43509
VII kadencja (2014-2018) 111948
VI kadencja (2010-2014) 189516
Interpelacje i zapytania radnych 101937
Poprzednie kadencje 41274
Kontakt 19645
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 24682
Sesje 23589
Spotkania robocze 7763
Pozostała działalność 6466
Uchwały 600
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 6454
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 3310
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 225
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 693329
Przetargi - mienie komunalne 305446
Miejska Rada Seniorów 12061
Ochrona środowiska 16399
Odpady komunalne 163401
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1479162
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6112
Wyniki badań wody pitnej 85602
Ochrona Powietrza 8443
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 3079
Azbest 8787
Kąpieliska 17036
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 432
Decyzje środowiskowe 215
Raport o stanie gminy 12973
Ogłoszenia o naborze 350630
Aktualne 113413
W toku 148648
Wyniki 1103835
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 87674
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11222
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 15372
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 6301
Program ochrony środowiska 10318
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6305
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 2519
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 958
Karta Dużej Rodziny 28132
Oświadczenia majątkowe 1129952
Wnioski i petycje 2767
Petycje 11890
2021 6587
2020 462
2019 1377
2018 945
2017 408
2016 1433
Wnioski o informację publiczną 1993
Organizacje Pozarządowe 15880
Konkursy ofert 182284
19a 1514
19a Oferty 3023
Konkursy: dotacje sport 399
Pliki do pobrania 79
Program Współpracy 23114
Mapa Aktywności NGO 6477
Przydatne pliki do pobrania 15751
Generator wniosków Witkac 592
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 32231
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 104642
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 61145
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 39548
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 5049
Przedszkole Miejskie Nr 2 17508
Przedszkole Miejskie Nr 3 21597
Przedszkole Miejskie Nr 4 16816
Przedszkole Miejskie Nr 5 17450
Przedszkole Miejskie Nr 6 16084
Szkoła Podstawowa Nr 1 18727
Szkoła Podstawowa Nr 2 15706
Szkoła Podstawowa Nr 3 15686
Szkoła Podstawowa Nr 4 19387
Szkoła Podstawowa nr 5 23379
Żłobek Miejski w Iławie 18034
Spółki prawa handlowego 5639
Iławskie Wodociągi 22290
Zakład Komunikacji Miejskiej 9121
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 33551
Miejska Biblioteka Publiczna 65422
Iławskie Centrum Kultury 69273
Konsultacje społeczne 221455
Kontrole i audyt wewnętrzny 2413
Kontrole 40395
Audyt wewnętrzny 5586
Regulamin wewnętrzny 2534
Iławski Budżet Obywatelski 41787
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 29419
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 27202
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 39555
Ogłoszenia 4982
Wybory Ławników na lata 2020-2023 3120
Archiwum 1424
Wybory samorządowe 2018 43825
Wybory ławników na lata 2016-2019 3913
Wybory do sejmu i senatu 2015 22665
Referendum ogólnokrajowe - 2015 21618
Wybory Prezydenckie 2015 27530
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20857
Wybory ławników na lata 2012-2015 5071
Wybory samorządowe 2014 29572
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 12171
Wybory samorządowe 2010 22282
Ewidencja dział. gosp. 24958
Nieodpłatna pomoc prawna 10753
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12
Ewidencje, rejestry 82786
Klauzula informacyjna RODO 19966
Deklaracja dostępności 790
Rejestr Umów 74754
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 3347

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11634
Statystyki 12394
Redakcja biuletynu 16342
Rejestr zmian 3703453
RSS - wszystkie informacje 3190