ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-04-19
Termin składania dokumentów
2022-05-04 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Biuro Rady Miejskiej
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-03-31
Termin składania dokumentów
2022-04-12 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania dokumentów
2022-03-22 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-02-04
Termin składania dokumentów
2022-02-17 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-01-20
Termin składania dokumentów
2022-02-02 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania dokumentów
2022-01-03 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania dokumentów
2021-09-20 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Budżetu i Finansów
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-08-12
Termin składania dokumentów
2021-09-02 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania dokumentów
2021-07-22 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania dokumentów
2021-06-28 15:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Lp: 11
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania dokumentów
2021-05-25 15:00:00
Stanowisko
Samodzielny referent ds. kadr
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Lp: 12
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania dokumentów
2021-05-19 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Żłobek Miejski w Iławie
Lp: 13
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania dokumentów
2021-04-22 14:30:00
Stanowisko
Inspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu
Lp: 14
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania dokumentów
2021-05-05 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Lp: 15
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania dokumentów
2021-02-02 14:30:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny
Lp: 16
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania dokumentów
2020-11-25 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Iławy
Lp: 17
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania dokumentów
2020-10-16 14:30:00
Stanowisko
Młodszy Referent
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Budżetu i Finansów
Lp: 18
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania dokumentów
2020-10-12 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Iławy
Lp: 19
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania dokumentów
2020-08-27 15:00:00
Stanowisko
Podinspektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Lp: 20
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania dokumentów
2020-08-14 12:00:00
Stanowisko
Informator Turystyczny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Lp: 21
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania dokumentów
2020-07-13 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nawigacja między stronami listy informacji