ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja nakładająca karę finansową za złożenie Burmistrzowi Miasta Iławy niezgodnego z prawdą oświadczenia dot. znajomości i spełnienia warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g. – składane podczas wnioskowania o wpis do rejestru działalności regulowanej
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 30 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie wygaszenia zezwolenia nr OŚ.7330.2.2018 z dnia 14.08.2018r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 27
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2023-01-09
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch zbiorników magazynujących olej opałowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby zasilania istniejącego zakładu Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 51
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 12
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 30 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej 12
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 15B
Lp: 33
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-12-07
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wygaszenia zezwolenia nr OŚ.7330.2.2018 z dnia 14.08.2018r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z części ogólnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Grządka" w Iławie przy ul. Działkowców"
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki w Iławie
Lp: 37
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2022-11-28
Zakres przedmiotowy
Program Ochrony Środowiska dla miasta Iławy na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej 8B
Lp: 39
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-11-23
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO sprawie nałożenia kary pieniężnej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi powiatowej w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Iławie
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w Iławie w ciągu ulic: Tadeusza Kościuszki i Ostródzkiej

Nawigacja między stronami listy informacji