Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostróddzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
Nr aktu prawnego
XXVI/282/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Referendum Lokalnego w Sprawie Likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/281/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1683
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Piotra Dąbkowskich na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVI/280/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1684
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Nr aktu prawnego
XXVI/279/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1685
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Nr aktu prawnego
XXVI/278/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1686
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Komunalnej.
Nr aktu prawnego
XXVI/277/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/276/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1688
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Nr aktu prawnego
XXVI/275/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXVI/274/12
Status
Zmieniony
Lp: 1690
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/273/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXVI/272/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/271/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXV/269/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XXV/268/12
Status
Zmieniony
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego
Nr aktu prawnego
XXV/267/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Barlickiego
Nr aktu prawnego
XXV/266/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXV/265/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXV/264/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXV/263/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1701
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXV/262/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji