ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1702
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/307/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1703
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/306/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1704
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/305/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1705
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/304/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1706
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/303/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1707
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/302/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1708
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/301/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1709
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/300/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1710
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/299/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1711
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/298/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/297/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/296/12
Status
Zmieniony
Lp: 1714
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/295/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIX/294/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVIII/293/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława jako Partnera do projektu : pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w latach 2012 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXVIII/292/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXVIII/291/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1719
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXVIII/290/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XXVIII/289/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1721
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/288/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1722
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/287/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji