ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1639
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVII/368/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1640
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Iławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXVII/367/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1641
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXVII/366/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1642
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXXVII/365/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1643
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/364/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1644
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVII/363/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1645
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVI/362/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1646
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/361/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1647
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/360/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1648
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/359/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1649
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/358/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1650
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXXVI/357/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1651
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/356/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1652
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/355/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVI/354/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1654
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/353/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXV/352/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/351/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1657
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XXXV/350/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/349/13
Status
Zmieniony
Lp: 1659
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXV/348/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji