ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1618
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutuzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/327/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1619
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/326/12
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1620
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/325/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1621
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017"
Nr aktu prawnego
XXXI/324/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1622
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/323/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1623
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/322/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1624
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XXXI/321/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1625
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/320/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1626
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/319/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1627
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/318/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1628
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/317/12
Status
Uchylony
Lp: 1629
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego
Nr aktu prawnego
XXIX/314/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1630
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/313/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1631
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/312/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1632
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/311/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1633
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/310/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1634
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Iławie przy ulicy 1 Maja i Gdańskiej
Nr aktu prawnego
XXIX/309/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1635
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/308/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1636
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/307/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1637
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/306/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1638
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/305/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji