ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1723
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXIII/240/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1724
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
XXIII/239/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1725
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/238/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1726
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej
Nr aktu prawnego
XXIII/237/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1727
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/236/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1728
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego.
Nr aktu prawnego
XXIII/235/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1729
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2012 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
XXIII/234/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1730
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXIII/233/12
Status
Zmieniony
Lp: 1731
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/232/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1732
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIII/231/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1733
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/230/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1734
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/229/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1735
Data podjęcia
2012-05-17
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność par. 1 ust.2 oraz ust.3 uchwały NR XXI/222/12Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie oraz par.4i 16 regulaminu cmentarzy komunalnych w Iławie stanowiącego załącznik do w/w uchwały
Nr aktu prawnego
PN.4131.145.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1736
Data podjęcia
2012-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXII/228/12
Status
Zmieniony
Lp: 1737
Data podjęcia
2012-05-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
XXII/227/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1738
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXI/226/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1739
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2012
Nr aktu prawnego
XXI/225/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1740
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXI/224/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1741
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na pokrycie w 2012 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XXI/223/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1742
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXI/222/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1743
Data podjęcia
2012-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany prawa własności lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kościuszki 9
Nr aktu prawnego
XXI/221/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji