ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1744
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXIV/248/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1745
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały ustalającej skład Komisji Kwalifikacyjnej do spraw przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów honorowych
Nr aktu prawnego
XXIV/247/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1746
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miasta Iławy" oraz "Honorowy Obywatel Iławy" i zasad wyróżniania tymi tytułami
Nr aktu prawnego
XXIV/246/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1747
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i Paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXIV/245/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1748
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/244/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1749
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIV/243/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1750
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rodzaju i wysokości opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIII/242/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1751
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
XXIII/241/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1752
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXIII/240/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1753
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
XXIII/239/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1754
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/238/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1755
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej
Nr aktu prawnego
XXIII/237/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1756
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/236/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1757
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego.
Nr aktu prawnego
XXIII/235/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1758
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2012 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
XXIII/234/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1759
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXIII/233/12
Status
Zmieniony
Lp: 1760
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/232/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1761
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIII/231/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1762
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/230/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1763
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/229/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1764
Data podjęcia
2012-05-17
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność par. 1 ust.2 oraz ust.3 uchwały NR XXI/222/12Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie oraz par.4i 16 regulaminu cmentarzy komunalnych w Iławie stanowiącego załącznik do w/w uchwały
Nr aktu prawnego
PN.4131.145.2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji