ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1660
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/303/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1661
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/302/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1662
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/301/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1663
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/300/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1664
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/299/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1665
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/298/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1666
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/297/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1667
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/296/12
Status
Zmieniony
Lp: 1668
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/295/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1669
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIX/294/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1670
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVIII/293/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1671
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława jako Partnera do projektu : pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w latach 2012 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXVIII/292/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1672
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXVIII/291/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1673
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXVIII/290/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1674
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XXVIII/289/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1675
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/288/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1676
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/287/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1677
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVIII/286/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1678
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek mieszkańców dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVII/285/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1679
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/284/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1680
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVII/283/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji