ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/523/22 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzania Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XLVII/523/22
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/522/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/522/22
Status
Zmieniony
Lp: 129
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/521/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVII/521/22
Status
Zmieniony
Lp: 130
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/520/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/520/22
Status
Zmieniony
Lp: 131
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/519/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVI/519/22
Status
Zmieniony
Lp: 132
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/518/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLV/518/22
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/517/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/517/22
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/516/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/516/22
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/515/22 o zmianie uchwały o utworzeniu Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/515/22
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/514/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/514/22
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/513/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.
Nr aktu prawnego
XLV/513/22
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/512/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Żwirowej.
Nr aktu prawnego
XLV/512/22
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/511/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Żwirowej.
Nr aktu prawnego
XLV/511/22
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/510/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego.
Nr aktu prawnego
XLV/510/22
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/509/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XLV/509/22
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/508/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLV/508/22
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/507/22 w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Nr aktu prawnego
XLV/507/22
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/506/22 w sprawie zmiany uchwały XLIV/479/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
XLV/506/22
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/505/22 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2022
Nr aktu prawnego
XLV/505/22
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/504/22 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2022
Nr aktu prawnego
XLV/504/22
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/503/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
XLV/503/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji