ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/810/24 w sprawie podsumowania działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Iławie za okres kadencji 2018-2024
Nr aktu prawnego
LXXVIII/810/24
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/809/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/809/24
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/808/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Iławie przyul. Plażowej 5.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/808/24
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/807/2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXVIII/807/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/806/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXVIII/806/24
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/805/24 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/805/24
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/804/24 w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/804/24
Status
Zmieniony
Lp: 50
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/803/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVIII/803/24
Status
Zmieniony
Lp: 51
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/802/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVIII/802/24
Status
Zmieniony
Lp: 52
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/801/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXXVII/801/24
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/800/24 w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Miejskiej w Iławiew zakresie skarg Pana A. S. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXVII/800/24
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/799/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
LXXVII/799/24
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/798/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkieoraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXVII/798/24
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/797/24 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXVII/797/24
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/796/24 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława
Nr aktu prawnego
LXXVII/796/24
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/795/24 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/795/24
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/794/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVII/794/24
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/793/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVII/793/24
Status
Zmieniony
Lp: 61
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-210/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
0102-216/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-254/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji