ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/492/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Iławie przyul. Narutowicza 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/492/22
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/491/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/491/22
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/490/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/490/22
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/489/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/489/22
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/488/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/488/22
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/487/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/487/22
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/486/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/486/22
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/485/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XLIV/485/22
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/484/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/484/22
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/483/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Komunalnej na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
XLIV/483/22
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/ 482/22 w sprawie ustanowienia miejskiego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/ 482/22
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/481/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/481/22
Status
Zmieniony
Lp: 223
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/480/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLIV/480/22
Status
Zmieniony
Lp: 224
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/479/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
XLIV/479/22
Status
Zmieniony
Lp: 225
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/478/22 w sprawie ogłoszenia roku 2022 w mieście Iława „Rokiem Antoniego Gierszewskiego ”
Nr aktu prawnego
XLIII/478/22
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/477/22 w sprawie nie uwzględnienia wniosku
Nr aktu prawnego
XLIII/477/22
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/476/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/476/22
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/475/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/475/22
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/474/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/474/22
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/473/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/473/22
Status
Zmieniony
Lp: 231
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/472/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLIII/472/22
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji