ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/795/24 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/795/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/794/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVII/794/24
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/793/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVII/793/24
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-210/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
0102-216/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-254/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-09-13
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 0102-366/19 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr Xl/114/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029.
Nr aktu prawnego
0102-366/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 0102-209/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Iłąwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
0102-209/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.83.2020 do uchwały XVII/180/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy stwierdza nieważność §1 ust. 6 uchwały.
Nr aktu prawnego
PN.4131.83.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Wyrok w prawie nieważności uchwały XL/453/21
Nr aktu prawnego
II SA/Ol 693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/792/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława położonej w Iławie przy ul. Brzechwy
Nr aktu prawnego
LXXVI/792/24
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/791/24 w sprawie ogłoszenia roku 2024 w Mieście Iława „Rokiem Iławskich Rzemieślników”
Nr aktu prawnego
LXXVI/791/24
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/790/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXVI/790/24
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/789/24 w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LXXVI/789/24
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/788/24 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXXVI/788/24
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/787/24 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXVI/787/24
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/786/24 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
LXXVI/786/24
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/785/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXXVI/785/24
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/784/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVI/784/24
Status
Zmieniony
Lp: 83
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/783/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVI/783/24
Status
Zmieniony
Lp: 84
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr RIO.VIII-120-24/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Iława na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Iława.
Nr aktu prawnego
0120-24/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji