ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 190
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/643/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunówna terenie Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/642/23 w sprawie ogłoszenia roku 2023 w Mieście Iława „Rokiem Aleksandra Mądrego”
Nr aktu prawnego
LXI/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/641/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXI/641/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/640/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXI/640/23
Status
Uchylony
Lp: 194
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/639/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LX/639/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/638/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LX/638/23
Status
Uchylony
Lp: 196
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/637/23 w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
LX/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/636/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwalę Rady Miejskiej w Iławie wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LX/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN.4131.67.2023
Nr aktu prawnego
PN.4131.67.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIX/635/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
LIX/635/22
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/634/22 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Program asystent rodziny na rok 2022"
Nr aktu prawnego
LVIII/634/22
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/633/22 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LVIII/633/22
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/632/22 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2023 roku
Nr aktu prawnego
LVIII/632/22
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/631/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/631/22
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/630/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/630/22
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/629/22 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/629/22
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/628/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LVIII/628/22
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/627/22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
LVIII/627/22
Status
Zmieniony
Lp: 208
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/626/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/626/22
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/625/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
LVIII/625/22
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/624/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/624/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji