ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/502/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XLV/502/22
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/501/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLV/501/22
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/500/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/500/22
Status
Zmieniony
Lp: 151
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/499/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLV/499/22
Status
Zmieniony
Lp: 152
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/ 498/22 w sprawie zmiany uchwały Nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
Nr aktu prawnego
XLIV/ 498/22
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/497/22 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisjiustalonym na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/497/22
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/496/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Iławie przyul. Niepodległości 6 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/496/22
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/495/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Iławie przyul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/495/22
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/494/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Iławie przyul. 1 Maja 16 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/494/22
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/493/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Iławie przy ul. Obrońców Westerplatte 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/493/22
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/492/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Iławie przyul. Narutowicza 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XLIV/492/22
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/491/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/491/22
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/490/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/490/22
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/489/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/489/22
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/488/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/488/22
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/487/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/487/22
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/486/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/486/22
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/485/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XLIV/485/22
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/484/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/484/22
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/483/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Komunalnej na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
XLIV/483/22
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/ 482/22 w sprawie ustanowienia miejskiego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/ 482/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji