ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLI/456/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/456/21
Status
Zmieniony
Lp: 107
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLI/455/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XLI/455/21
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/454/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XL/454/21
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/453/21 w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XL/453/21
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/452/21 zmieniająca uchwałę Nr XVII/171/Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XL/452/21
Status
Zmieniony
Lp: 111
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/451/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XL/451/21
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/450/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/450/21
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/449/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/449/21
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/448/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/448/21
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/447/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/447/21
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/446/21 zmieniająca uchwałę nr XX/225/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 maja 2020 r. sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XL/446/21
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/445/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
XL/445/21
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/444/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/444/21
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/443/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/443/21
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/442/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XL/442/21
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/441/21 w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy do roku 2030"
Nr aktu prawnego
XL/441/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/440/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/440/21
Status
Zmieniony
Lp: 123
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/439/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XL/439/21
Status
Zmieniony
Lp: 124
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/438/21 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/438/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/437/21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/437/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/436/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/436/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji