ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/653/23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/652/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
LXI/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/651/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 37 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXI/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/650/23 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Iławy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/649/23 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/648/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Iławski Klub Seniora „Senior+”, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/647/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych lub schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/646/23 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/645/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/644/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/643/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunówna terenie Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/642/23 w sprawie ogłoszenia roku 2023 w Mieście Iława „Rokiem Aleksandra Mądrego”
Nr aktu prawnego
LXI/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/641/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXI/641/23
Status
Zmieniony
Lp: 119
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/640/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXI/640/23
Status
Zmieniony
Lp: 120
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/639/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LX/639/23
Status
Zmieniony
Lp: 121
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/638/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LX/638/23
Status
Zmieniony
Lp: 122
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/637/23 w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
LX/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/636/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwalę Rady Miejskiej w Iławie wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LX/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN.4131.67.2023
Nr aktu prawnego
PN.4131.67.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIX/635/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
LIX/635/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/634/22 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Program asystent rodziny na rok 2022"
Nr aktu prawnego
LVIII/634/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji