ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/724/23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXX/724/23
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/723/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
LXX/723/23
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/722/23 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu
Nr aktu prawnego
LXX/722/23
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/721/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXX/721/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/720/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXX/720/23
Status
Uchylony
Lp: 111
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/719/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXIX/719/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/718/23 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
LXIX/718/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/717/23 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
LXIX/717/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/716/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/716/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/715/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.
Nr aktu prawnego
LXIX/715/23
Status
Uchylony
Lp: 116
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/714/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwalę Rady Miejskiej w Iławie wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LXIX/714/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/713/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
LXVIII/713/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/712/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXVIII/712/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/711/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVIII/711/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/710/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVIII/710/23
Status
Uchylony
Lp: 121
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/709/23 w sprawie rozstrzygnięcia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVII/709/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/708/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVII/708/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/707/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVII/707/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/706/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LXVII/706/23
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/705/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej.
Nr aktu prawnego
LXVII/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/704/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVII/704/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji