ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 232
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-31
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 5
Lp: 233
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie na usunięcie 23 drzew i krzewów z powierzchni 335 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych 5
Lp: 234
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 5
Lp: 235
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 236
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-03
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcyjno usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 180/2, obręb 5 przy ul. Ziemowita w Iławie
Lp: 237
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogi wojewódzkiej nr 521 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 238
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
Lp: 239
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Termiczne przetwarzanie odpadów drewnopochodnych" w planowanej do modernizacji instalacji kotłowni przemysłowej zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firmę MM Szynaka-Living Sp. z o.o. przy ul. Lubawskiej 8 w Iławie
Lp: 240
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki
Lp: 241
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki 2A
Lp: 242
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 45 drzew i krzewów z powierzchni 6052,56 m2 z terenu nieruchomości położonych pod i w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii energetycznej 110 kV w Iławie
Lp: 243
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 81 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Lp: 244
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 28 drzew z pasa dróg powiatowych w Iławie oraz Portu Śródlądowego przy ul. Karola Chodkiewicza 5 w Iławie
Lp: 245
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-27
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 281 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie przy ul. Wiejskiej
Lp: 246
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-20
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 247
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grudziądzkiej 71
Lp: 248
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 81 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego
Lp: 249
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego nr 281 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie
Lp: 250
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-02
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 23000,00 zł z tytułu zniszczenia 7 drzew na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 251
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki 2A
Lp: 252
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-27
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"

Nawigacja między stronami listy informacji