ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:19:04 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść zarządzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie nr 0050-128/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 28.10.2020 r. w sprawie finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe, jednostki pływające, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Tomasz Zagajewski
10:18:58 Edycja elementu informacja Zarządzenie nr 0050-128/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 28.10.2020 r. w sprawie finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe, jednostki pływające, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-10-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:19:38 Deaktywacja elementu informacja Zaproszenie do zgłoszenia chęci udziału w projekcie pt. „Żłobek w Iławie” Przemysław Łyndo

Zmiany z dnia: 2021-10-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:07:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2021-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:10 Upublicznienie elementu informacja Imienny wykaz głosowań radnych- Sesja XXXVIII/21, 25 października 2021 r. Przemysław Łyndo

Zmiany z dnia: 2021-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:47:14 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:51:25 Upublicznienie elementu informacja Ochrona powietrza i poprawa jego jakości - materiały edukacyjne Przemysław Łyndo
15:49:27 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-113/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Przemysław Łyndo
10:46:22 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 nr 2021/BZP 00002034/15/P z dnia 25.10.2021 - wersja 15
(widoczna od 2021-10-25 10:40:00)
Katarzyna Lenckowska
08:57:28 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie międzysesyjne za okres: 28.09.2021 r. - 20.10.2021 r. Przemysław Łyndo

Nawigacja między stronami listy informacji