ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:31:47 Edycja elementu informacja Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-08-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:51 Edycja elementu informacja Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Tomasz Zagajewski
15:01:15 Upublicznienie elementu informacja Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Tomasz Zagajewski
11:11:31 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 nr 2021/BZP 00002034/11/P z dnia 27.08.2021r. - wersja 11
(widoczna od 2021-08-27 11:00:00)
Katarzyna Lenckowska
10:54:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświdczenie ITBS- ZGL Sp. z o.o. - Nazwa elementu do którego przynależy: Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Tomasz Zagajewski
10:49:58 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Oświadczenie ITBS- ZGL Sp. z o.o. - Nazwa elementu do którego przynależy: Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Tomasz Zagajewski
10:48:25 Edycja elementu informacja Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Tomasz Zagajewski
09:49:42 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Miasta Iławy o wynikach oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego. Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:34:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-98/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183). Tomasz Zagajewski
12:52:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki ogrodniczej nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór Krzysztof Blank

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony