ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie dowodu osobistego - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana dowodu osobistego Tomasz Zagajewski
09:26:21 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie dowodu osobistego - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana dowodu osobistego Tomasz Zagajewski
09:26:04 Edycja elementu informacja Wymiana dowodu osobistego
(widoczna od 2017-02-06 00:00:00)
Tomasz Zagajewski
08:21:16 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie dziewięciu drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1333 N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2021-12-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:37 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy 120-17/2021 z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie czasowej zmiany godzin obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Iławy w związku z wprowadzeniem szczegółowych rozwiązań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tomasz Zagajewski
12:26:34 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-97/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 17.08.2021 w sprawie ogłoszenia ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w Gminie Miejskiej Iława złożonej przez organizację pozarządową z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Tomasz Zagajewski
12:07:43 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-107/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w Gminie Miejskiej Iława złożonej przez organizację pozarządową z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Tomasz Zagajewski
12:02:34 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-131/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16.12.2021 w sprawie ogłoszenia ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w Gminie Miejskiej Iława złożonej przez organizację pozarządową z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Zagajewski
12:01:11 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-108/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w Gminie Miejskiej Iława złożonej przez organizację pozarządową z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Tomasz Zagajewski
11:55:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-131/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16.12.2021 w sprawie ogłoszenia ofert w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w Gminie Miejskiej Iława złożonej przez organizację pozarządową z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony