ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:33:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-56/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego Tomasz Zagajewski
15:20:50 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-57/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok Tomasz Zagajewski
15:18:27 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-54/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok Tomasz Zagajewski
15:14:38 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-64/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku Tomasz Zagajewski
13:08:58 Upublicznienie elementu informacja Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych za 2022 rok Tomasz Zagajewski
13:01:36 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-63/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2023 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz wypoczynku oraz z zakresu ratownictwa Tomasz Zagajewski
12:53:55 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-62/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2023 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia Tomasz Zagajewski
12:51:22 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-61/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2023 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Zagajewski
12:47:52 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-60/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2023 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tomasz Zagajewski
08:43:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczące budżetu na 2023 r. Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony