ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:44:40 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Oświadczenie - wpis do RDR - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
15:44:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
15:43:33 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
15:43:18 Edycja elementu informacja Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
15:40:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Tomasz Zagajewski
15:40:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz załącznik nr 1 wniosek o wydanie decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Tomasz Zagajewski
15:40:23 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz załącznik nr 1 wniosek o wydanie decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Tomasz Zagajewski
15:39:43 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Tomasz Zagajewski
15:39:21 Edycja elementu informacja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Tomasz Zagajewski
15:38:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz załącznik nr 1 - Wniosek - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony