ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz treść odpowiedzi na petycję - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja ws. przywrócenia kursowania autobusów Tomasz Zagajewski
12:21:43 Edycja elementu informacja Petycja ws. przywrócenia kursowania autobusów Tomasz Zagajewski
09:32:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz treść odpowiedzi na petycję - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja ws. utwardzenia drogi gruntowej Mieszka I Tomasz Zagajewski
09:31:29 Edycja elementu informacja Petycja ws. utwardzenia drogi gruntowej Mieszka I Tomasz Zagajewski
08:15:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
08:15:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jst - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
08:15:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
08:15:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
08:15:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
08:07:27 Edycja elementu informacja Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony