ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:53 Edycja elementu informacja Zarządzenie nr 0050-109/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu działań dotyczących przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tomasz Zagajewski
12:04:22 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340 Agnieszka Banasiuk
12:04:02 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340 Agnieszka Banasiuk
12:03:34 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340 Agnieszka Banasiuk
12:01:33 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340 Agnieszka Banasiuk
12:01:03 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340 Agnieszka Banasiuk
10:19:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji decyzja OŚ.6220.7.2021 z dnia 12.10.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzje środowiskowe Tomasz Zagajewski
10:19:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji informacja o wydaniu decyzji OŚ.6220.7.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzje środowiskowe Tomasz Zagajewski
10:14:07 Deaktywacja elementu załącznik do informacji informacja o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzje środowiskowe Tomasz Zagajewski
10:14:02 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzje środowiskowe Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony