ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:15 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050- 58/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Iława na lata 2022 - 2024. Tomasz Zagajewski
15:20:03 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-62/2022 Burmistrza Miasta Iławy zz dnia 29 kwietnia 2022 r.w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tomasz Zagajewski
13:03:09 Edycja elementu informacja Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
13:02:17 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania budżetowe - stan na 31.03.2022 r. Tomasz Zagajewski
12:56:15 Edycja elementu informacja Wykazy nieruchomości położonych w Iławie przy ul. Chopina Tomasz Zagajewski
12:27:54 Upublicznienie elementu Umowy F -ra nr R220426002 Edyta Perges
12:18:25 Upublicznienie elementu Umowy F 737/04/2022 Edyta Perges
12:11:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Tomasz Zagajewski
12:08:05 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej położonych w Iławie przy ul. Chopina Tomasz Zagajewski
08:25:35 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - wersja 5
(widoczna od 2022-04-29 08:00:00)
Katarzyna Lenckowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony