Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1555
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLI/405/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1556
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLI/404/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1557
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XLI/403/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1558
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLI/402/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1559
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLI/401/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1560
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XLI/400/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1561
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XL/399/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1562
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XL/398/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1563
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XL/397/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1564
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Nr aktu prawnego
XL/396/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1565
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości
Nr aktu prawnego
XL/395/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1566
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XL/394/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1567
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XL/393/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1568
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XL/392/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1569
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Nr aktu prawnego
XL/391/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1570
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XL/390/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1571
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XL/389/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1572
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIX/388/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w czasie odbywania imprez na otwartym powietrzu
Nr aktu prawnego
XXXIX/387/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1574
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIX/386/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy
Nr aktu prawnego
XXXIX/385/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji