ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 253
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/440/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/440/21
Status
Zmieniony
Lp: 254
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/439/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XL/439/21
Status
Zmieniony
Lp: 255
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/438/21 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/438/21
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/437/21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/437/21
Status
Uchylony
Lp: 257
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/436/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/436/21
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/435/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/435/21
Status
Unieważniony
Lp: 259
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/434/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/434/21
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/433/21 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/433/21
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/432/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/432/21
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/431/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/431/21
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/430/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/430/21
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/429/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/429/21
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/428/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/428/21
Status
Zmieniony
Lp: 266
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/427/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXVIII/427/21
Status
Zmieniony
Lp: 267
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/426/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVII/426/21
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/425/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/95 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/425/21
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/424/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXVI/424/21
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/423/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Iławie przy ul. M.C. Skłodowskiej 13 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/423/21
Status
Obowiązujący
Lp: 271
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/422/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Iławie przy ul. Ostródzkiej 46A na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVI/422/21
Status
Obowiązujący
Lp: 272
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/421/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przyul. Obr. Westerplatte 4 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/421/21
Status
Obowiązujący
Lp: 273
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/420/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 20A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/420/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji