ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
22 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/72/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VII/72/19 Obowiązujący
23 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/71/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Usługowej. VII/71/19 Obowiązujący
24 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/70/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi. VII/70/19 Obowiązujący
25 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/69/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej VII/69/19 Obowiązujący
26 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/68/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok VII/68/19 Obowiązujący
27 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 VII/67/19 Obowiązujący
28 2019-02-20 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. Mazur. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr V-56-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PN.4131.93.2019 Obowiązujący
29 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu VI/66/19 Unieważniony
30 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi VI/65/19 Unieważniony
31 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/64/19 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej. VI/64/19 Obowiązujący
32 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/63/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VI/63/19 Obowiązujący
33 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/62/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie VI/62/19 Obowiązujący
34 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/61/19 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego VI/61/19 Obowiązujący
35 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/60/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, zabudowanych na cele mieszkaniowe VI/60/19 Obowiązujący
36 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2019 VI/59/19 Obowiązujący
37 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok VI/58/19 Obowiązujący
38 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 VI/57/19 Obowiązujący
39 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/56/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V/56/19 Unieważniony
40 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/55/19 w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego” V/55/19 Obowiązujący
41 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/54/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej. V/54/19 Obowiązujący
42 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego. V/53/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy