ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1240
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Lepsza rodzina”.
Nr aktu prawnego
XXV/257/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1241
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXV/256/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1242
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXV/255/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1243
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2012 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pn. „Asystent Rodziny”.
Nr aktu prawnego
XXIV/254/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1244
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2012 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/253/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1245
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nadania sztandaru Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIV/252/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1246
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 4 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXIV/251/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1247
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Miasta Iławy na lata 2012 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXIV/250/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1248
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Księżnej Dobrawy i Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXIV/249/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1249
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXIV/248/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1250
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały ustalającej skład Komisji Kwalifikacyjnej do spraw przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów honorowych
Nr aktu prawnego
XXIV/247/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1251
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Miasta Iławy" oraz "Honorowy Obywatel Iławy" i zasad wyróżniania tymi tytułami
Nr aktu prawnego
XXIV/246/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1252
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i Paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXIV/245/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1253
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/244/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1254
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIV/243/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1255
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie rodzaju i wysokości opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIII/242/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1256
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
XXIII/241/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1257
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXIII/240/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1258
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
XXIII/239/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1259
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/238/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1260
Data podjęcia
2012-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej
Nr aktu prawnego
XXIII/237/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji