ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1177
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/359/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/358/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXXVI/357/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/356/13
Status
Projekt
Lp: 1181
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/355/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVI/354/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/353/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXV/352/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/351/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XXXV/350/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/349/13
Status
Zmieniony
Lp: 1188
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXV/348/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXV/347/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2013 - 2015.
Nr aktu prawnego
XXXV/346/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1191
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXXV/345/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1192
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
XXXV/344/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1193
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej
Nr aktu prawnego
XXXV/343/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1194
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Nr aktu prawnego
XXXV/342/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1195
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/341/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1196
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXV/340/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1197
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXIV/339/2013 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.166.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji