ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1219
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Nr aktu prawnego
XXVI/278/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Komunalnej.
Nr aktu prawnego
XXVI/277/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1221
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/276/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1222
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Nr aktu prawnego
XXVI/275/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1223
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXVI/274/12
Status
Zmieniony
Lp: 1224
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/273/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1225
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXVI/272/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1226
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/271/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1227
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1228
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXV/269/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1229
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XXV/268/12
Status
Zmieniony
Lp: 1230
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego
Nr aktu prawnego
XXV/267/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1231
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Barlickiego
Nr aktu prawnego
XXV/266/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1232
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXV/265/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1233
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXV/264/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1234
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXV/263/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1235
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXV/262/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1236
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
XXV/261/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1237
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Iława.
Nr aktu prawnego
XXV/260/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1238
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej
Nr aktu prawnego
XXV/259/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1239
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie jako podmiotu realizującego zadania Gminy Miejskiej Iława w zakresie pracy z rodziną przewidzianej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
XXV/258/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji