ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1198
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXI/326/2012 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
PN.4131.156.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1199
Data podjęcia
2013-02-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/339/13
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1200
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIII/338/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1201
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/337/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1202
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Boczno-Górnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/336/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1203
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXIII/335/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1204
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXXIII/334/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1205
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXXIII/333/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1206
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Referendum Lokalnego w Sprawie Likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/332/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1207
Data podjęcia
2012-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/316/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1208
Data podjęcia
2012-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/315/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1209
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXI/331/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1210
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/330/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1211
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/329/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1212
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/328/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutuzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/327/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/326/12
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1215
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/325/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017"
Nr aktu prawnego
XXXI/324/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/323/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/322/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji