ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1156 2011-04-27 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki z o.o. "Iławskie Wodociągi" na lata 20092013 VIII/76/11 Nieobowiązujący
1157 2011-04-27 Uchwała w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Iławie VIII/75/11 Obowiązujący
1158 2011-04-27 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej do spraw przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów honorowych VIII/74/11 Obowiązujący
1159 2011-04-27 Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sikorskiego 36 VIII/73/11 Obowiązujący
1160 2011-04-27 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VIII/72/11 Obowiązujący
1161 2011-04-27 Uchwała w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty VIII/71/11 Obowiązujący
1162 2011-04-27 Uchwała w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława. VIII/70/11 Obowiązujący
1163 2011-04-27 Uchwały dotyczące budżetu w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2011 rok VII/69/11 Obowiązujący
1164 2011-04-27 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011- 2029 VII/68/11 Obowiązujący
1165 2011-03-30 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza VII/67/11 Obowiązujący
1166 2011-03-30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstw VII/66/11 Obowiązujący
1167 2011-03-30 Uchwała w sprawie: skargi z dnia 02 marca 2011r. złożonej przez Magdalenę i Andrzeja Abramowicz oraz Adama Barwińskiego jako przedstawiciela 28 osób na uchwałę Nr IV/30/11 z dnia 12.01.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy. VII/65/11 Obowiązujący
1168 2011-03-30 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego VII/64/11 Obowiązujący
1169 2011-03-30 Uchwała w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta Iławy VII/63/11 Obowiązujący
1170 2011-03-30 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VII/62/11 Obowiązujący
1171 2011-03-30 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości,stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława. VII/61/11 Obowiązujący
1172 2011-03-30 Uchwały dotyczące budżetu w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2011 rok VII/60/11 Obowiązujący
1173 2011-03-30 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 VII/59/11 Obowiązujący
1174 2011-02-23 Uchwały dotyczące budżetu w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2011 VI/58/11 Obowiązujący
1175 2011-02-23 Uchwała W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 VI/57/11 Obowiązujący
1176 2011-02-23 Uchwała w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Iławie VI/56/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu