Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1492
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/497/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1493
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
XLVIII/496/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1494
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
XLVIII/495/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1495
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/494/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1496
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2014
Nr aktu prawnego
XLVIII/493/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1497
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/492/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1498
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2014 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/491/14
Status
Zmieniony
Lp: 1499
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na pokrycie w 2014 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XLVIII/490/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1500
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XLVIII/489/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1501
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/488/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1502
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVIII/487/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1503
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
XLVII/486/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1504
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iława na lata 2014-2017"
Nr aktu prawnego
XLVII/485/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1505
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XLVII/484/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1506
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
XLVII/483/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1507
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/482/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1508
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/481/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1509
Data podjęcia
2014-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVII/480/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1510
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/479/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1511
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/478/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1512
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLVI/477/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji