ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1555
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/434/13 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/434/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1556
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/433/13 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLIII/433/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1557
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/432/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nr aktu prawnego
XLIII/432/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1558
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/431/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XLIII/431/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1559
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/430/13 w sprawie przyjęcia do wykonania zadnia publicznego realizowanego w ramach „Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.”
Nr aktu prawnego
XLIII/430/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1560
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/429/13 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A
Nr aktu prawnego
XLIII/429/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1561
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/428/13 w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Barlickiego i Piaskowej
Nr aktu prawnego
XLIII/428/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1562
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/427/13 w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIII/427/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1563
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/426/13 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLIII/426/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1564
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/425/13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/425/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1565
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/424/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XLIII/424/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1566
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu
Nr aktu prawnego
XLIII/423/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1567
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B
Nr aktu prawnego
XLI/422/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1568
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLI/421/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1569
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XLI/420/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1570
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka.
Nr aktu prawnego
XLI/419/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1571
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b
Nr aktu prawnego
XLI/418/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1572
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLI/417/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E
Nr aktu prawnego
XLI/416/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1574
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D
Nr aktu prawnego
XLI/415/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A
Nr aktu prawnego
XLI/414/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji